Situatie Zandpad: Een overzicht

obstructie

Zoals de meeste lezers waarschijnlijk niet ontgaan is zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dit is natuurlijk bij uitstek het moment voor de Utrechtse burger om zijn of haar stem te laten horen over de Utrechtse gemeentepolitiek. In aanloop naar deze verkiezingen hierbij een blogpost met een kort overzicht van de raamprostitutie situatie in Utrecht van het afgelopen jaar.

Ontwikkelingen Zandpad: Alles bij elkaar opgeteld.

In April 2013 is de gemeente Utrecht begonnen met het saneren van het Zandpad. Dit door het stapsgewijs intrekken van de vergunningen van alle 5 de raamexploitanten aan het Zandpad en Hardebollenstraat. Eerst de kleinere (Engrapol/Olifant) en later de grote (Wegra). Onaangekondigd, en zonder alternatieve werkplekken te bieden aan de 300 werkende prostituées. Gevolg: alle prostituees op straat, brodeloos en in veel gevallen een stuk slechter af als voorheen. Reden tot intrekken van vergunningen volgens de gemeente: faciliteren van mensenhandel door exploitanten, plus een aantal andere misstanden. Bewijs: Een geheim politiedossier. De intrekking van vergunningen werd aangevochten door o.a. Wegra, maar de gemeente werd  in een kort geding in het gelijk gesteld. Waarna er door prostituées massaal werd geprotesteerd voor het stadhuis, een vrij unieke gebeurtenis op zichzelf. Zeker wanneer uitgezet tegen de stigmatiserende en niet onderbouwde “vermoedelijk 80-90 procent is gedwongen” uitspraken van Wolfsen. Tot op heden is er nog geen enkele exploitant aangehouden of vervolgt.

Lees de rest van dit artikel »


Freya vraagt Utrechtse Raad om huidige APV aan te passen

freya_logo01

Utrecht, 21 februari 2014

De Utrechtse raad heeft in december besloten dat de gemeente Utrecht de bestaande locaties – op voorwaarde van veiligheid – moest heropenen. Voormalig burgemeester Wolfsen heeft aansluitend een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening ingebracht, onder het motto dat deze de veiligheid van de dames beter beschermt. Maar deze APV pakt negatief uit voor de Utrechtse raamprostituees. Freya vraagt de raad dan ook deze APV op te schorten en aan te passen aan de doelen die de APV ook volgens Wolfsen zelf moet dienen: structuur, vrijheid en veiligheid voor de dames.

Lees de rest van dit artikel »


Gemeente Utrecht maakt stemming in aanloop naar rechtszaak

grotebozewolfsen

Uitgerekend kort voor de rechtszaak van de WEGRA begint de gemeente Utrecht met het (gedeeltelijk) vrijgeven van de bestuurlijke rapportage. Een beproefde tactiek om via de publieke opinie druk op de rechter uit te oefenen. Uit wat RTV-Utrecht als boodschappenjongen van de gemeente besproken heeft, dragen de geopenbaarde documenten niet bij aan een hernieuwde visie op de sluiting; alle in het artikel genoemde zaken – het gebroken been, de zwangere vrouw, de lange werktijden, blauwe plekken en de extra betalingen – zijn namelijk indertijd bij de voorzieningenrechter al aan de orde geweest en geen van alle zijn serieuze symptomen van mensenhandel. Er blijkt dus zeer waarschijnlijk niet meer in de rapportage te staan dan wat we al een half jaar weten. Bovendien hebben de gemeente en de politie tot ver in het verleden moeten spitten om deze beweringen aan te dragen (voor 2010).
Langzamerhand wordt duidelijk waarvan kritische beschouwers in meerderheid al sinds vorige zomer uitgaan: de intrekking der vergunningen was een smerig staaltje blufpoker mogelijk gemaakt door een kwalijke rol van de politie en een partijdige rechter.

Lees de rest van dit artikel »


Website Freya online

freya_logo01

Freya is een raamexploitatiebedrijf dat is opgericht door Caja van Tolie, ex-prostituée aan het Zandpad. Freya heeft bij de gemeente Utrecht een exploitatievergunning aangevraagd voor prostitutieramen aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat, en wil de regio Utrecht zo snel mogelijk weer van veilige, gereguleerde prostitutie voorzien. Dit wil ze doen door middel van de ramen aan het Zandpad en Hardebollenstraat nieuw leven in te blazen en deze te optimaliseren tot ´de beste prostitutiezone van Nederland´. Op last van de gemeente Utrecht zijn het eigendom en exploitatie van de arken en panden aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat uit elkaar getrokken.
Freya huurt de arken, panden en faciliteiten (technologische infrastructuur, beveiliging, kantoor) van de eigenaren, en verhuurt de ramen per dagdeel aan vrije vrouwen voor hun prostitutie. Freya maakt zich hard voor de vrije en veilige raamprostitutie en neemt zijn zorgplicht voor de prostituee.

Lees de rest van dit artikel »


Wist u dat .. over het Zandpad ?

grotebozewolfsen

Wist u dat ?
Er sinds de intrekking van vergunningen van explointen aan het Zandpad , wegens vermoedens van faciliteren van mensenhandel, er geen enkele exploitant van het zandpad aangehouden of verhoord is ?

Wist u dat?
Het geheime rapport, de basis voor intrekking vergunningen, ‘om privacy redenen’ nog steeds niet openbaar is.

Wist u dat ?
Sinds 2007/2008 de Utrechtse raam-exploitanten 4 à 5 keer per jaar samenkwamen met de gemeente en politie om een strategie te maken tegen de mensenhandel. Dit zogenoemde “exploitantenoverleg” heeft zelfs tot begin 2013 plaatsgevonden. Nog nooit is er tijdens deze gesprekken vanuit de hoek gemeente/politie onvrede geuit naar de exploitanten laat staan gesproken over ‘wantoestanden’.
Al deze jaren hebben de exploitanten meegewerkt een barrière op te werpen tegen mensenhandel. Vaak werden ideeën van exploitanten voor verbetering van veiligheid door gemeente echter genegeerd. Vreemd, want de meeste van hen zaten al meer dan 25 jaar op het zandpad, en zouden daarmee flink wat kennis en ervaring in huis moeten hebben.

Lees de rest van dit artikel »


Ramen boten Zandpad dichtgetimmerd

dichtgetimmerd

Een aantal maanden geleden werd er gesproken over heropening van het Zandpad op 15 januari 2014. Niets blijkt minder waar, de ramen van de prostitutieboten worden deze week nog eens extra dichtgetimmerd. Na navraag blijkt dat dit gebeurt in opdracht van de exploitanten zelf, onder meer vanuit veiligheidsoverwegingen (gerucht: raam ingegooid bij één van de boten). Eerder werd door het waterschap aangegeven dat de boten uiterlijk 3 maart weg moeten, maar o.a. Wegra is nog in afwachting van een nader standpunt van waternet. Wegra zegt er vooralsnog vanuit te gaan dat voor een huuropzegging een geldig motief noodzakelijk is, en is niet van plan gehoor te geven aan het verzoek tot ontruiming als dat er niet is.
Het renoveren van een aantal boten gaat desondanks nog steeds door.

Eerdere reactie van Cees Jobben op dit blog:

“Het onrecht wat ons, willens en wetens, is aangedaan werkt als brandstof op mijn strijdlust. Tot en met op heden, 12 januari 2014, frustreren behandelend ambtenaren een oplossing. Wat mij nog het meest irriteert is het feit dat de beleidsmedewerkers van de Gemeente, waarmee de exploitanten de laatste 5 jaar tijdens reguliere vergaderingen intensief overleg hebben gevoerd en die dus de oprechtheid of in elk geval de intentie hebben kunnen waarnemen, te geïndoctrineerd zijn en/of te laf zijn om hun eigen mening en/of hun ervaring over dat overleg en haar deelnemers te delen en/of te willen uitten! Als je blijkbaar zo gevangen zit in de mening van een hoger geplaatste ambtenaar is dat natuurlijk sneu, maar kennelijk is het baantje belangrijker dan hun eigen waardigheid!
Niemand van Wegra is ooit verhoord als verdachte…laat staan opgepakt.
De strijd gaat vooralsnog gewoon door!
Wij laten ons niet behandelen als ware het dat wij inwoners zijn van Noord Korea.
Bovendien is Utrecht zijn Kim Jung Il kwijt, en dan kunnen zaken weer anders gaan lopen?!
Wij zullen de Utrechters er vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, via een dagblad, nog wel even fijntjes aan herinneren dat de Burgemeester van PVDA huize was en dat o.m. GroenLinks met haar ogen dicht allerhande fiascozaken ( krantenvernietiging, homo pesten, zigeunerhuisvesting, asbestbeleving en prostitutieverbanning) fiatteerde door de Burgemeester niet naar huis te sturen. De inwoners van Utrecht kunnen binnen afzienbare tijd afrekenen met deze incapabele figuren.
Wordt vervolgd!”

Lees ook het ingezonden bericht met Cees Jobben hier.


Gaat Van Zanen Utrechtse Prostituées WEL Helpen?

Van Zanen nieuwe burgemeester van Utrecht


Over woningbouw aan het Zandpad

zandpad2020

Er wordt nogal wat gespeculeerd over woningbouw aan het Zandpad. Niet gek als bedacht wordt dat er de komende jaren hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat ruimte vrijkomt in de nabij gelegen omgeving. Het St. Antonius ziekenhuis is verhuist en zal uiteindelijk gesloopt worden. En met de herinrichting / verkleining van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal er tevens veel nieuwe grond vrijkomen. Grond die voor de gemeente erg interessant is als bedacht wordt dat er door de gemeente Utrecht (net als bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) voor de komende 20 jaar wordt gefocused op ‘binnenstedelijk bouwen’. Op dertien plekken in de stad zijn nieuwe woningen voorzien, die de stedelijke samenhang moeten vergroten. Op deze manier blijven het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug gespaart. Onder andere de Veemarkt, het Cartesiusgebied en de Merwedekanaalzone worden getransformeerd. Ook het gebied rondom het Zandpad staat op de lijst als mogelijke plek voor woningbouw.

Lees de rest van dit artikel »


Opmerkelijk: Voorstel ontbinding huurcontracten kwam van gemeente

Gisteren ontvingen we op deze blog een bericht met betrekking tot de ontbinding van huurcontracten van de boten aan het Zandpad door het Hoogheemraadschap.
In de notulen van het algemeen bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 10 oktober blijkt “een verzoek van de gemeente Utrecht te zijn ontvangen om gezamenlijk te kijken naar de huurcontracten betreffende een aantal boten gelegen op de Vecht aan het Zandpad in Utrecht.”
Het lijkt er dus op dat, anders dan Aleid Wolfsen ons allen graag doet geloven, het initiatief voor ontbinding voor huurovereenkomsten wel degelijk vanuit de gemeente kwam.
Hierop is door bovengenoemde een brief gestuurd met een tweetal vragen aangaande dit onderwerp.

Lees de rest van dit artikel »


Gemeente-tactiek

grotebozewolfsen

 
Ingezonden bericht:

Als ambtenaar zie ik de hele Zandpad-soap enigszins met lede ogen aan. Het is allemaal zo herkenbaar.
Wat hier door de gemeente wordt gedaan is zogenaamde “ambtelijke obstructie“.  Zoals vakbondsleden zogenaamd niet staken maar stiptheidsacties uitvoeren, oftewel je gewoon precies aan de regels houden, en niemand die daar bezwaar tegen kan maken.
Het is het gebruikelijke “trucje” dat bij de koffieautomaat uitgestippeld wordt zodat het niet op papier staat.
Lees de rest van dit artikel »


Extra uitstel vergunningaanvragen Zandpad?

Leefbaar Utrecht Logo

Gisteren stelden Mark Dijk van VVD-Utrecht en Vincent Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht vragen over de procedures rond mogelijk extra en in de laatste commissievergadering niet genoemd uitstel van vergunningaanvragen voor de prostitutieboten op het Zandpad. Hieronder de tekst. Omdat a.s. donderdag 19 december de aanpassingen mbt de sex-APV in een raadsvergadering ter besluit voorliggen, is gevraagd de antwoorden ruim voor die tijd beschikbaar te hebben.

Lees de rest van dit artikel »


Geruchten woningbouw Zandpad blijken waarheid

aleid wolfsen 11

Zoals op dit blog eerder werd vermoed lijken de geruchten van mogelijke plannen voor woningbouw (Villa’s) aan het Zandpad in Utrecht waar te zijn. Dit verscheen vandaag onder andere via een nieuwsbericht van RTV-Utrecht. De Wegra sprak hier al vermoedens van in 2009.

Langzamerhand lijkt zo de stefhuiscontructie van het Zandpad zich te voltrekken en wordt duidelijk dat de gemeente probeert op zeer slinkse manier van de prostitutie aan het Zandpad af te komen.
Terwijl aspirant-exploitanten vanaf het begin van de sluiting van het Zandpad aangemoedigd werden om met de oude eigenaren in onderhandeling te gaan was de Aleid Wolfsen al met het Waterschap in conclaaf om een heropening van het Zandpad te onmogelijk te maken; de verstreken maanden werden dankbaar gebruikt om de aanstaande exploitanten zo lang mogelijk in de waan van een heropening te laten (de Macha’s werd zelfs een boot beloofd) en de opzegging door het waterschap die vorm te geven die het bestendigst is bij aanvechting voor de rechter.
Door dit te bekritiseren werd eindelijke eens een vorm van dubbelspel van Wolfsen door gemeenteraadsleden als zodanig aangeduid, al bleven Oldenburg (Leefbaar Utrecht) en Eggermont (SP) daarbij zeer diplomatiek.
Bovendien geldt in het algemeen bij Wolfsen hoe theoretischer het plan van raamprostitutie is, hoe rekkelijker en toleranter hij doet.
De vergunningen zijn nog lang niet rond dus exploiteren tot maart op de huidige boten maakt geen schijn van kans.
Daarnaast is de nieuwe zone een utopie door onzekerheid voor ondernemers (die niet gemakkelijk de schofterigheid waarmee de Wegra behandeld is, zullen vergeten), kosten voor de gemeente, korte duur van de exploitatie, bemoeienis van de politie en OM over de hoeveelheid ramen en een nog weer strengere APV.

Misleiding hadden we bij sluiting natuurlijk verwacht maar dat die zo groteske en chronische vormen zou aannemen, hebben weiningen toen voor mogelijk gehouden.

Mede dank aan: STL


Bericht van Cees Jobben (Wegra)

5bd2f-size_feb_16_main

In de mailbox vandaag een bericht van Cees Jobben, oud bestuurder van Wegra Utrecht B.V.

Genoeg is genoeg!

Het moet afgelopen zijn met de volksverlakkerij over dit onderwerp!
Bent u geïnteresseerd in inside informatie, lees dan even verder.

Allereerst een zijdelingse opmerking …de huur op het zandpad was tot voor de sluiting €. 537,19 ex. btw per dagdeel per week. Btw wordt ook door prostituees verrekend met hun aangifte…dus de huurlast is altijd ex b.t.w., maar dit terzijde.

In 2000 ben ik eindverantwoordelijk geworden bij Wegra Utrecht B.V. in het dossier prostitutie.
Het was in 2000 een verpauperde omgeving op het zandpad en er werd aan de lopende band ingebroken in auto’s, op grote schaal drugs gedeald en gebruikt en ook werden er straatroven gepleegd, met andere woorden een onveilige omgeving! In de eerste 2 jaar heb ik, met de wet in de hand ( schrapping uit het wetboek van strafrecht vond ook plaats in 2000) de boel danig opgeschoond. De aanwezige snackkar werd uitgekocht en daar werd een kantoor gevestigd met een 24/7 bezetting. Mijn intentie was om het geheel te leiden als een normaal bedrijf met gescreend personeel met goede omgangsvormen, waarbij de klant (lees de prostituee) koning is en het gebied een veilige omgeving zou moeten zijn voor klanten van prostituees.
Lees de rest van dit artikel »


Raamhuur Zandpad hoog ?

Aleid_Wolfsen_huur

Eén van de argumenten voor de sluiting van het Zandpad van burgemeester Wolfsen was de ‘hoge huur’. Wegra zou misbruik maken van haar monopoliepositie als raameigenaar in Utrecht door veels te hogen huren te vragen aan haar huursters.
Na een klein onderzoekje met betrekking tot kamerhuur van andere raam-exploitanten in Nederland blijkt dit argument van Wolfsen flink overtrokken.

Lees de rest van dit artikel »


Poll: De toekomst van het Zandpad ?

 


 
Lees de rest van dit artikel »


Toekomstvisie Raamprostitutie Utrecht

grotebozewolfsen

Agenda Openbaar Bestuur Utrecht inzake Raamprostitutie (update):

1 Alternatieve locatie voor raamprostitutie vinden.

Reeds gevonden.

2 Bestemmingsplan wijzigen, en prostitutiebestemming toekennen aan alternatieve locatie.
3 Alternatieve locatie met prostitutiebestemming maakt prostitutiebestemming van het Zandpad en de Hardebollenstraat overbodig. In het gewijzigde bestemmingsplan zal de prostitutiebestemming van Zandpad en Hardebollenstraat dan ook niet terug komen, met uitzondering van wellicht een tijdelijke boot voor de Macha’s om welwillendheid te veinzen richting de burger.

Lees de rest van dit artikel »


Zandpad Januari 2013: “Geen vuiltje aan de lucht.”

grotebozewolfsen

Het is inmiddels meer dan een half jaar geleden dat de eerste exploitanten op het Zandpad hun vergunning kwijt raakten. Volgens Burgemeester Wolfsen door ‘slecht toezicht en betrokkenheid bij mensenhandel’. De sluiting kwam volgens één van de exploitanten als een “donderslag bij heldere hemel”. Een aantal maanden later sloot de Burgemeester de rest van de overgebleven boten met alle gevolgen van dien..
Bewijsmateriaal voor het intrekken van de vergunningen zou uit een, tot op heden, geheim politie-dossier komen. Opmerkelijk is echter dat er uit de ‘Evaluatie maatregelenpakket mensenhandel in de raamprostitutie’ van Januari 2013 op geen enkele wijze naar voren komt dat de exploitanten aan het Zandpad zich niet aan de regels hielden. Uit de evaluatie blijkt zelfs een stijgende lijn wat betreft gang van zaken in 2012 ten opzichte van voorgaande jaren. 2 maanden later wordt er begonnen met het saneren van het Zandpad & Hardebollenstraat.


Het wordt tijd Aleid !

faal11

UTRECHT – De kritiek op het uitblijven van een oplossing voor de prostituees aan het Utrechtse Zandpad groeit. Sinds de seksboten dicht zijn, is de situatie voor de vrouwen alleen maar onveiliger geworden, stelt coalitiepartij D66. Veel prostituees werken nu onder slechtere omstandigheden en zijn uit het oog verloren, waardoor uitbuiting nog altijd op de loer ligt. Volgens de partij is niet goed nagedacht over de gevolgen van het sluiten van het Zandpad.

Lees de rest van dit artikel »


Er wordt nog steeds geklust..

2

Lees de rest van dit artikel »


Strategie verandering bestemmingsplan Zandpad

aleidwolfsen02

1. Zolang de huidige eigenaren (dwz de voormalige exploitanten) eigenaar blijven van de bootjes, krijgt geen enkele toekomstige exploitant een vergunning. Dit vanwege evt. financiele- of zeggenschapsverbanden met de huidige eigenaren, zoals uiteengezet in de wet BIBOB. Hierdoor zal blijkbaar het beveiligingsbedrijf als mogelijke exploitant afvallen. Wolfsen was in de raadsvergadering van 17 september erg vaag over dit punt en geen enkel raadslid vroeg hier voldoende op door.

2. De coöperatie (Macha’s) krijgt haar businessplan niet rond aangezien zij geen werkplekken kan garanderen. Zelf een boot neerleggen wordt gedwarsboomt door dezelfde gemeente die zoekt naar ‘een oplossing’ en een boot huren van de eigenaar (WEGRA) stuit op punt 1.

Lees de rest van dit artikel »


Alternatieve versie voor bestemmingplan Zandpad van Burg. Wolfsen ?

Een opmerkelijke vraag van Selma Bas in de vergardering van Commissie Mens en Samenleving, 16 september 2013 omtrent het bestemmingsplan van het Zandpad..

http://gemeenteutrecht.cloudapp.net/Player.aspx?SessionFactID=458&MeetingID=452&SessionName=Commissie+Mens+en+Samenleving%2c+16+september+2013&CatID=-1&Search=&Embedded=0&dtmEntry=&intFullMeeting=1


Gemeenteraad vond sluiting Zandpad geen bespreking waard

De Utrechtse gemeenteraad heeft het Wolfsen bij de sluiting van het Zandpad wel heel erg gemakkelijk gemaakt. Dit blijkt uit de verslagen en brieven uit de periode einde juni-medio juli die met enige vertraging op utrecht.nl gepubliceerd zijn.

Lees de rest van dit artikel »


Macha’s ook op Facebook

Zuko02

De Utrechtse coöperatie van prostituees, genaamd de Macha’s, zijn inmiddels ook een facebook-pagina gestart ! LIKE !


Wethouder De Rijk denkt aan kano-stop bij het Zandpad

Zandpad

Wegens een toezegging bij de behandeling van de ‘Visie Vechtoevers’, wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het aanleggen van kano-stops langs de Vechtoevers. Als potentiële plek wordt hiervoor onder andere het Zandpad aangewezen.

Lees de rest van dit artikel »


Afrekening Zandpad waarschijnlijk in voorjaar 2013 bekokstoofd.

grotebozewolfsen

Tot en met maart 2013 zagen de gemeente Utrecht, justitie en de politie Utrecht geen noemenswaardige problemen met de exploitanten aan het Zandpad. Waarop is deze bevinding gebaseerd ? Op drie verslagen uit de periode 2011-2013.
Lees de rest van dit artikel »


Zandpad dames in problemen, Aleid Wolfsen op vakantie.

DSC_3544

De dames van het Zandpad hebben een slechte naam gekregen door alle media aandacht, zegt Jamie, één van de prostituees die werkzaam was op de prostitutieboten.

“We kunnen bijna niet aan het werk. Door alle media aandacht denkt iedereen dat wij ‘Utrechtse dames’ pooiers hebben.” vertelt Jamie. Het is volgens haar daardoor extra moeilijk om een nieuwe werkplek te vinden. “Ze denken allemaal dat we te maken hebben met mensenhandel en geslagen worden, ‘Dat past niet in hun straatje’ zeggen ze dan.”

Lees de rest van dit artikel »


Sterfhuis-constructie Zandpad?

Directeur Cees Jobben van Wegra over het gemeentebeleid omtrent het Zandpad in Utrecht.

Videomateriaal uit een uitzending van Campuscam (Rtv-Utrecht) 2009.


De blunder van Aleid Wolfsen

200

Enige tijd geleden interviewde ik mw. Alexandra van Dijk, die een bureau heeft opgericht om overheidsinstellingen en andere belanghebbenden te informeren over prostitutie (meer). Het onderwerp is inmiddels weer in het nieuws doordat de Eerste Kamer slechts gedeeltelijk akkoord ging met de nieuwe Prostitutiewet en doordat in Utrecht de ramen zijn gesloten. Alle reden voor een vervolginterview.

Lees de rest van dit artikel »


Heeft Aleid Wolfsen Wellicht Een Dubbele Agenda?

aleidwolfsen02

Het St. Anthoniusziekenhuis locatie Overvecht gaat over een tijdje dicht, het terrein is, volgens het persbericht van dato 29 juni 2010, “uitermate geschikt om na herontwikkeling te wonen “. Prostituees in je voor-/achtertuin zou de verkoopprijs van die nieuwe woningen weleens radicaal kunnen drukken..


Opnieuw mediastunt op Zandpad ?

Op zaterdag 13 juli doorzoekt de Politie prostitutieboten op Zandpad..

faal04

Bron: Rtvutrecht