Nieuwe Demonstratie Sekswerkers in Utrecht?

Via het twitter account van Freya vernamen we recent dat er mogelijk een nieuwe demonstratie van sekswerkers op komst is. Op 17 Mei werd er een online ‘poll’ gehouden met de vraag; ‘ben je bereid mee te demonstreren om gemeente Utrecht noodzaak van sekswerkplekken te laten zien’. Een meerdheid van de stemmers was vóór een demonstratie. Vervolgens is het email-adres ‘demonstratieutrecht@gmail.com‘ geopend waarop geinteresseerden zich kunnen aanmelden. Het moet een algemene demonstratie worden die pleit voor meer werkplekken voor sekswerkers, en gaat dus niet alleen om nieuwe ramen in Utrecht. Ook de Amsterdamse belangenvereniging voor sekswerkers ‘Proud‘ zal betrokken zijn bij de demonstratie.
Lees de rest van dit artikel »


Utrechts Zandpad Gaat Internationaal in Reportage ARTE

800px-Arte-Logo.svg
Vandaag heeft de Frans-Duitse TV zender ARTE op het Zandpad en de Hardebollenstraat opname’s gemaakt voor een reportage over het huidige prostitutiebeleid in Utrecht, of misschien beter gezegd; het ‘geen-prostitutiebeleid’ van de stad. Aanleiding voor ARTE om naar Utrecht af te reizen is het, door Amnesty recent aangenomen voorstel, om te pleiten voor het wereldwijd decriminaliseren van prostitutie. En laat raamprostitutie in Utrecht nu net al 2 jaar lang ‘illegaal’ geworden zijn.

IMG_20150821_211404-01Caja van Tolie & Advocaat Tomlow in de Hardebollenstraat

Lees de rest van dit artikel »


Prostitutievergunning inzet van rechtszaak

rechtzaak-freya-telegraaf(large)
Bron: https://blendle.com/i/de-telegraaf/prostitutievergunning-inzet-van-rechtszaak/bnl-telegraaf-20150528-1_68_2


Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen

uks-stemwijzer

In deze blogpost stemadvies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in de stad Utrecht. Dit stemadvies focust zich op de standpunten van partijen ten opzichte van (raam)prostitutie in Utrecht, welke in 2013 door de gemeente onmogelijk is gemaakt.
Met het ingrijpen van toemalig burgemeester Aleid Wolfsen is één van Europa’s bekenste prostitutiestraten na ruim 60 jaar de nek omgedraaid zonder dat er van te voren na werd nagedacht over de mogelijke gevolgen hiervan voor betrokken prostituées. Ondanks dat de situatie rondom het voormalige prostitutie gebied het Zandpad (en Hardbollenstraat)  inmiddels ( of: al dan niet bewust)  een erg complexe zaak aan het worden is, zegt Utrecht nu een nieuw prostitutiegebied te willen ontwikkelen haaks op het Zandpad. Of dit gebied er ooit zal komen zal de tijd leren, vooralsnog lijken allerlei initiatieven te worden tegen gewerkt.

Lees de rest van dit artikel »


Gaat Van Zanen Utrechtse Prostituées WEL Helpen?

Van Zanen nieuwe burgemeester van Utrecht


Extra uitstel vergunningaanvragen Zandpad?

Leefbaar Utrecht Logo

Gisteren stelden Mark Dijk van VVD-Utrecht en Vincent Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht vragen over de procedures rond mogelijk extra en in de laatste commissievergadering niet genoemd uitstel van vergunningaanvragen voor de prostitutieboten op het Zandpad. Hieronder de tekst. Omdat a.s. donderdag 19 december de aanpassingen mbt de sex-APV in een raadsvergadering ter besluit voorliggen, is gevraagd de antwoorden ruim voor die tijd beschikbaar te hebben.

Lees de rest van dit artikel »


Geruchten woningbouw Zandpad blijken waarheid

aleid wolfsen 11

Zoals op dit blog eerder werd vermoed lijken de geruchten van mogelijke plannen voor woningbouw (Villa’s) aan het Zandpad in Utrecht waar te zijn. Dit verscheen vandaag onder andere via een nieuwsbericht van RTV-Utrecht. De Wegra sprak hier al vermoedens van in 2009.

Langzamerhand lijkt zo de stefhuiscontructie van het Zandpad zich te voltrekken en wordt duidelijk dat de gemeente probeert op zeer slinkse manier van de prostitutie aan het Zandpad af te komen.
Terwijl aspirant-exploitanten vanaf het begin van de sluiting van het Zandpad aangemoedigd werden om met de oude eigenaren in onderhandeling te gaan was de Aleid Wolfsen al met het Waterschap in conclaaf om een heropening van het Zandpad te onmogelijk te maken; de verstreken maanden werden dankbaar gebruikt om de aanstaande exploitanten zo lang mogelijk in de waan van een heropening te laten (de Macha’s werd zelfs een boot beloofd) en de opzegging door het waterschap die vorm te geven die het bestendigst is bij aanvechting voor de rechter.
Door dit te bekritiseren werd eindelijke eens een vorm van dubbelspel van Wolfsen door gemeenteraadsleden als zodanig aangeduid, al bleven Oldenburg (Leefbaar Utrecht) en Eggermont (SP) daarbij zeer diplomatiek.
Bovendien geldt in het algemeen bij Wolfsen hoe theoretischer het plan van raamprostitutie is, hoe rekkelijker en toleranter hij doet.
De vergunningen zijn nog lang niet rond dus exploiteren tot maart op de huidige boten maakt geen schijn van kans.
Daarnaast is de nieuwe zone een utopie door onzekerheid voor ondernemers (die niet gemakkelijk de schofterigheid waarmee de Wegra behandeld is, zullen vergeten), kosten voor de gemeente, korte duur van de exploitatie, bemoeienis van de politie en OM over de hoeveelheid ramen en een nog weer strengere APV.

Misleiding hadden we bij sluiting natuurlijk verwacht maar dat die zo groteske en chronische vormen zou aannemen, hebben weiningen toen voor mogelijk gehouden.

Mede dank aan: STL


Raamhuur Zandpad hoog ?

Aleid_Wolfsen_huur

Eén van de argumenten voor de sluiting van het Zandpad van burgemeester Wolfsen was de ‘hoge huur’. Wegra zou misbruik maken van haar monopoliepositie als raameigenaar in Utrecht door veels te hogen huren te vragen aan haar huursters.
Na een klein onderzoekje met betrekking tot kamerhuur van andere raam-exploitanten in Nederland blijkt dit argument van Wolfsen flink overtrokken.

Lees de rest van dit artikel »


Relipopulist Gert-Jan Segers wil tippelzones sluiten

tippelzone

Dit nieuwsbericht kwam afgelopen vrijdag naar buiten op de ‘Dag tegen de Mensenhandel’.

Er moet een definitief einde worden gemaakt aan tippelzones. Daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Gert Jan Segers vrijdag op de Dag tegen de Mensenhandel. Hij wil dat minister Opstelten (Justitie) met de vier gemeenten waar nog tippelzones zijn (Groningen, Utrecht, Arnhem en Nijmegen) in gesprek gaat om een eind te maken aan de in zijn ogen “inhumane” behandeling van vrouwen.

Los van dat Gert-Jan Segers niet goed weet waarover hij praat (en onzin bedragen noemt van 10,- waarvoor vrouwen hun diensten zouden verlenen) bieden gemeentelijke tippelzones (verslaafde) prostituees medische zorg, bescherming tegen geweldplegers, de mogelijkheid tot gecontroleerd gebruik van drugs, opbouwende sociale contacten door belangenverenigingen en bescherming tegen de politie die rondzwervende vrouwen bijvoorbeeld met persoonsgericht verbaliseren het leven zuur pleegt te maken. Voor deze tippelzones zijn er geen volwaardige alternatieven. Vergelijk dit eens met de over het algemeen nutteloze, ideologische bla-bla van uitstapprojecten die de gemeenschap al miljoenen hebben gekocht. Voor deze projecten zijn er wél tal van scholings- en voorbereidingsprojecten voor langdurig werklozen als alternatief voorhanden.

Het moge duidelijk zijn dat mede door toedoen van de fanatieke relipopulist Segers de veilige werkplek voor de prostituee in al zijn vormen in zijn voortbestaan bedreigd wordt. Triest dat de nieuwsplagianten van Nu.nl (en in dit geval ook RTV-Utrecht ) deze roeptoeter een platform geven.


Na drie maanden bestuurlijke rapportage Zandpad nog steeds geheim

grotebozewolfsen

Na drie maanden is de bestuurlijke rapportage van de politie waarmee de WEGRA afgeserveerd werd, nog steeds geheim; dat geldt ook voor elke verwijzing naar dit rapport. Dit betekent o.a. dat de geheime commissievergadering m.b.t. het Zandpad van 16 juli een verslag met hiaten oplevert. In tegenstelling met wat ik hier eerder schreef, is de sluiting van het Zandpad dus wel in de raad besproken maar dan in het geheim, vandaar dat er tot de publicatie van de agenda voor de vergadering van deze week niets over te vinden was.

Lees de rest van dit artikel »


De Doortrapte Tactiek van Wolfsen

grotebozewolfsen

Tijd rekken.
Gemeenten hebben inmiddels ontdekt dat je als tegenstander van de openbare prostitutie het effectiefst opereert door je als liberaal voorstander voor te doen. Raadsleden en journalisten die dreigen wakker te worden, kunnen zich dan nog een keer behaaglijk omdraaien en verder slapen. Burgemeesters als Wolfsen doen zo op het terrein van de prostitutie precies het tegenovergestelde van wat zij in beleidsstukken schrijven en voor de camera’s zeggen; ze weten dat ze inmiddels met alles wegkomen. Het duidelijkst komt dit aan het licht in de passage uit de brief van de burgemeester en wethouders aan de leden van de Gemeenteraad: “We willen dat prostituees zelfstandig en zelfredzaam zijn en in veilige werkruimten werken”. Op het Zandpad werkten prostituees zelfstandig, zelfredzaam en veilig in de bootjes van de WEGRA. De gemeente Utrecht heeft daaraan op basis van een geheim rapport via de rechter een einde gemaakt.

Onder het kopje hulpverlening wordt gesuggereerd dat de sluiting van het Zandpad eigenlijk geen negatieve effecten heeft gehad. (Terwijl uit meerdere bronnen blijkt dat er een groot aantal dames van de radar verdwenen zijn) Deze suggestie is voldoende om het laatste restje van gevoel voor urgentie bij de Utrechtse Raad weg te nemen. De door de anonieme commentaarschrijver van de NRC en het even onbekwame Amsterdamse raadslid van Doorninck ( GroenLinks) bewierookte coöperatie heeft zijn aanvraag volgens de gemeente nog niets eens compleet. Als die eindelijk ingediend is, gaat er een aanvraagtermijn van waarschijnlijk twee maanden gelden die wegens de Bibob in eerste instantie met twee maanden en daarna met nog een maand extra verlengd mag worden.

Terwijl deze procedures lopen wordt de APV van Utrecht opgetuigd met extra eisen, o.a. een bedrijfsplan waarover ambtenaren zich dan ook weer “met zorgvuldigheid en voortvarendheid” zullen moeten buigen. Ondertussen zal burgemeester Wolfsen elke journalist en raadslid verzekeren dat prostitutie aan het Zandpad mogelijk blijft maar (bijvoorbeeld) dat de ingediende bedrijfsplannen helaas nog niet optimaal waren. Op die manier zal mogelijk de situatie rondom raamprostitutie in de stad Utrecht een langzame maar stille dood sterven..

Met dank aan: STL
Bron