Andere Tijden: De Tippelzone

Begin jaren tachtig is de overlast door prostitutie in enkele grote steden zo groot dat meerdere gemeenten een zogenaamde Tippelzone openen. Een plek, ver buiten het centrum waar tippelprostitutie is toegestaan. Den Haag is de eerste en al gauw volgen steden als Rotterdam en Utrecht. Bedoeld als maatregel om de openbare orde te handhaven krijgt de Haagse zone bovendien, geheel in de tijdgeest, een sociaal karakter. Er komt een huiskamer voor koffie, medische bijstand en toezicht door maatschappelijk werkers, artsen en politie.
Lees de rest van dit artikel »


Gemeente Utrecht Zwicht: ‘Geen Nieuwe Locatie Tippelzone’

Het heeft de afgelopen tijd voor veel onrust gezorgd in Utrecht: prostitutie. Of beter gezegd, het gemeentebeleid ten aanzien van prostitutie. De tussenstand op dit moment? Alles staat op de lange termijn, en de politiek haalt opgelucht adem dat ze zich even niet meer druk hoeft te maken om de burger en de prostituee.

Iets dat onderbelicht blijft in het nieuws is dat dit hele onderwerp geen probleem is tussen prostituees en inwoners. Dit hele probleem ademt oude politiek: Het over de hoofden van iedereen regeren door onze gemeente. We willen gehoord worden. En gehoord worden is niet “we maken een plan en daarna mag je wat zeggen en dan blazen we het af met de inspraak als excuus”.
Lees de rest van dit artikel »


Tippelzone wordt toch verplaatst

32395324

De Utrechtse Europalaan raakt definitief zijn tippelzone kwijt. De ‘Baan’ past niet in deze plannen voor het gebied voor een nieuwe stadswijk. De gemeenteraad krijgt deze maand van burgemeester en wethouders drie alternatieve locaties voor de prostituees op de Europalaan voorgeschoteld. Hieruit kunnen ze er een kiezen. Daarnaast is er ook nog een, weliswaar zeer kleine, kans dat ‘De Baan’ definitief verdwijnt.
Lees de rest van dit artikel »


Relipopulist Gert-Jan Segers wil tippelzones sluiten

tippelzone

Dit nieuwsbericht kwam afgelopen vrijdag naar buiten op de ‘Dag tegen de Mensenhandel’.

Er moet een definitief einde worden gemaakt aan tippelzones. Daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Gert Jan Segers vrijdag op de Dag tegen de Mensenhandel. Hij wil dat minister Opstelten (Justitie) met de vier gemeenten waar nog tippelzones zijn (Groningen, Utrecht, Arnhem en Nijmegen) in gesprek gaat om een eind te maken aan de in zijn ogen “inhumane” behandeling van vrouwen.

Los van dat Gert-Jan Segers niet goed weet waarover hij praat (en onzin bedragen noemt van 10,- waarvoor vrouwen hun diensten zouden verlenen) bieden gemeentelijke tippelzones (verslaafde) prostituees medische zorg, bescherming tegen geweldplegers, de mogelijkheid tot gecontroleerd gebruik van drugs, opbouwende sociale contacten door belangenverenigingen en bescherming tegen de politie die rondzwervende vrouwen bijvoorbeeld met persoonsgericht verbaliseren het leven zuur pleegt te maken. Voor deze tippelzones zijn er geen volwaardige alternatieven. Vergelijk dit eens met de over het algemeen nutteloze, ideologische bla-bla van uitstapprojecten die de gemeenschap al miljoenen hebben gekocht. Voor deze projecten zijn er wél tal van scholings- en voorbereidingsprojecten voor langdurig werklozen als alternatief voorhanden.

Het moge duidelijk zijn dat mede door toedoen van de fanatieke relipopulist Segers de veilige werkplek voor de prostituee in al zijn vormen in zijn voortbestaan bedreigd wordt. Triest dat de nieuwsplagianten van Nu.nl (en in dit geval ook RTV-Utrecht ) deze roeptoeter een platform geven.