Caja van Tolie Reageert Op Sluiting Hotel om Illegale Prostitutie

Een hotel aan de Balijelaan in Utrecht is gesloten omdat er sprake was van illegale prostitutie. Burgemeester Jan van Zanen heeft daarom besloten de exploitatievergunning in te trekken. Caja van Tolie, zelf sekswerker en belangenbehartiger van Utrechtse prostituees, reageerde op dit bericht via twitter met: “alles om de sekswerker maar op te jagen. Utrecht wake up. Prostitutie is niet uit te bannen. Wij gaan door op wat voor manier ook”.
Lees de rest van dit artikel »