Situatie Zandpad: Een overzicht

obstructie

Zoals de meeste lezers waarschijnlijk niet ontgaan is zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dit is natuurlijk bij uitstek het moment voor de Utrechtse burger om zijn of haar stem te laten horen over de Utrechtse gemeentepolitiek. In aanloop naar deze verkiezingen hierbij een blogpost met een kort overzicht van de raamprostitutie situatie in Utrecht van het afgelopen jaar.

Ontwikkelingen Zandpad: Alles bij elkaar opgeteld.

In April 2013 is de gemeente Utrecht begonnen met het saneren van het Zandpad. Dit door het stapsgewijs intrekken van de vergunningen van alle 5 de raamexploitanten aan het Zandpad en Hardebollenstraat. Eerst de kleinere (Engrapol/Olifant) en later de grote (Wegra). Onaangekondigd, en zonder alternatieve werkplekken te bieden aan de 300 werkende prostituées. Gevolg: alle prostituees op straat, brodeloos en in veel gevallen een stuk slechter af als voorheen. Reden tot intrekken van vergunningen volgens de gemeente: faciliteren van mensenhandel door exploitanten, plus een aantal andere misstanden. Bewijs: Een geheim politiedossier. De intrekking van vergunningen werd aangevochten door o.a. Wegra, maar de gemeente werd  in een kort geding in het gelijk gesteld. Waarna er door prostituées massaal werd geprotesteerd voor het stadhuis, een vrij unieke gebeurtenis op zichzelf. Zeker wanneer uitgezet tegen de stigmatiserende en niet onderbouwde “vermoedelijk 80-90 procent is gedwongen” uitspraken van Wolfsen. Tot op heden is er nog geen enkele exploitant aangehouden of vervolgt.

Lees de rest van dit artikel »