Muisstil

huisstijl-ontwerp-6-comensha

Auteur: STL
In Duitsland is men er al jarenlang aan gewend maar in Nederland was het sinds 2003 niet meer voorgekomen: een teruggang in het aantal geregistreerde mensenhandelslachtoffers (of zij die daarvoor moeten doorgaan). Voor de alhier beruchte stichting Comensha was dat kennelijk even slikken want zij hield zich dit voorjaar muisstil. April is namelijk gewoonlijk de maand waarin zij een persbericht uitgeeft en bijna juichend de zoveelste jaarlijkse stijging in successie pleegt bekend te maken. Het betreffende jaarverslag waarin de aantallen nog naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en aanmelder etc. zijn uitgesplitst, kan dan ook gedownload worden door bijvoorbeeld door degene die graag wil weten hoe het in godesnaam mogelijk is dat Nederland ongeveer naar verhouding tien keer zoveel “slachtoffers” registreert als de Duitse politie in de Bondsrepubliek (niet dat de lezer dan iets wijzer wordt). Vorig jaar na het aantreden van een oud-hoofdcommissaris als voorzitter kon de stichting zelfs trots een toename van 40% melden. De groei in 2012 had Comensha hoofdzakelijk te danken aan de Kmar die plotseling 10 keer zoveel mensenhandel meende te ontwaren als voorheen.

Lees de rest van dit artikel »