De invloed van de media op het beeld van prostitutie

badnews2

Prostitutie is een hot item. Bijna wekelijks zijn er in de media berichten over prostitutie te vinden. Vaak met een negatieve inslag. Sekswerkers, klanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche herkennen zich vaak niet in de negatieve beeldvorming en voelen zich gestigmatiseerd.
Het ondertaande stuk komt uit een van de weinige recente wetenschappelijke onderzoeken die er bestaan over prostitutie: “Complexiteit en uitdagingen van prostitutiebeleid” van Hendrik Wagenaar, Sietske Altink en Helga Amesberger (juli 2013), en bestudeert de invloed van de media op de beeldvorming van prostitutie. Het hele onderzoek is hier te downloaden.
Lees de rest van dit artikel »


Ontslagen Trouw-journalist Ramesar loog ook over prostitutie

7298144-11223305
De wegens gebruik van gefingeerde bronnen ontslagen journalist Perdiep Ramesar van het dagblad Trouw schreef zoals bekend ook over mensenhandel en prostitutie.
Net als voor bijna alle van zijn collega’s is de wereld van de prostitutie voor Ramesar een tranendal en een onuitputtelijke bron van vooroordelen bevestigende sensatie en daar waren zijn artikelen ook naar. Terwijl Patricia Perquin al lang als een toen nog onbekende oplichtster was neergezet, werd haar prietpraat door Ramesar breed en kritiekloos uitgemeten. Ook de beruchte fantaste Maria Mosterd en de Nationaal Rapporteur werden door de voormalige Trouw-journalist behandeld alsof ze de waarheid in pacht hadden.

Lees de rest van dit artikel »


Opnieuw mediastunt op Zandpad ?

Op zaterdag 13 juli doorzoekt de Politie prostitutieboten op Zandpad..

faal04

Bron: Rtvutrecht