Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

Alle 157.822 stemmen zijn geteld, het is nu duidelijk hoeveel stemmen elke partij precies heeft gekregen. GroenLinks werd de grootste in Utrecht met 36.231 stemmen en krijgt daarmee 12 zetels. D66 volgt met 32.735 stemmen en 10 zetels.

Lees de rest van dit artikel »


Prostitutiewijzer Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het is weer verkiezingstijd, dus we stelden opnieuw een ‘prostutie stemwijzer’ samen. Een handig overzicht waarin per partij te zien is wat haar standpunten zijn met betrekking tot prostitutie in Utrecht. Sinds de sluiting van het Zandpad in 2013 zijn er in de domstad nog steeds plannen voor nieuwe sekswerkplekken, echter is daar tot op heden nog bitter weinig van terecht gekomen. Helaas met alle gevolgen van dien voor de Utrechtse sekswerkers. Hieronder een selectie van de belangrijkste politieke partijen die de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Utrecht met daarbij hun standpunten met betrekking tot prostitutie. Punt 1: vergeet niet te stemmen!

Lees de rest van dit artikel »


Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen

uks-stemwijzer

In deze blogpost stemadvies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in de stad Utrecht. Dit stemadvies focust zich op de standpunten van partijen ten opzichte van (raam)prostitutie in Utrecht, welke in 2013 door de gemeente onmogelijk is gemaakt.
Met het ingrijpen van toemalig burgemeester Aleid Wolfsen is één van Europa’s bekenste prostitutiestraten na ruim 60 jaar de nek omgedraaid zonder dat er van te voren na werd nagedacht over de mogelijke gevolgen hiervan voor betrokken prostituées. Ondanks dat de situatie rondom het voormalige prostitutie gebied het Zandpad (en Hardbollenstraat)  inmiddels ( of: al dan niet bewust)  een erg complexe zaak aan het worden is, zegt Utrecht nu een nieuw prostitutiegebied te willen ontwikkelen haaks op het Zandpad. Of dit gebied er ooit zal komen zal de tijd leren, vooralsnog lijken allerlei initiatieven te worden tegen gewerkt.

Lees de rest van dit artikel »


Situatie Zandpad: Een overzicht

obstructie

Zoals de meeste lezers waarschijnlijk niet ontgaan is zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dit is natuurlijk bij uitstek het moment voor de Utrechtse burger om zijn of haar stem te laten horen over de Utrechtse gemeentepolitiek. In aanloop naar deze verkiezingen hierbij een blogpost met een kort overzicht van de raamprostitutie situatie in Utrecht van het afgelopen jaar.

Ontwikkelingen Zandpad: Alles bij elkaar opgeteld.

In April 2013 is de gemeente Utrecht begonnen met het saneren van het Zandpad. Dit door het stapsgewijs intrekken van de vergunningen van alle 5 de raamexploitanten aan het Zandpad en Hardebollenstraat. Eerst de kleinere (Engrapol/Olifant) en later de grote (Wegra). Onaangekondigd, en zonder alternatieve werkplekken te bieden aan de 300 werkende prostituées. Gevolg: alle prostituees op straat, brodeloos en in veel gevallen een stuk slechter af als voorheen. Reden tot intrekken van vergunningen volgens de gemeente: faciliteren van mensenhandel door exploitanten, plus een aantal andere misstanden. Bewijs: Een geheim politiedossier. De intrekking van vergunningen werd aangevochten door o.a. Wegra, maar de gemeente werd  in een kort geding in het gelijk gesteld. Waarna er door prostituées massaal werd geprotesteerd voor het stadhuis, een vrij unieke gebeurtenis op zichzelf. Zeker wanneer uitgezet tegen de stigmatiserende en niet onderbouwde “vermoedelijk 80-90 procent is gedwongen” uitspraken van Wolfsen. Tot op heden is er nog geen enkele exploitant aangehouden of vervolgt.

Lees de rest van dit artikel »