Aleid Wolfsen, Een Geboren Opportunist


In 2010 kwam de omstreden, want door sekswerkers verfoeide registratie van prostituees, door toedoen van de toenmalige burgemeester van Utrecht in de Algemene Plaatselijke Verordening te staan. Met deze aanvulling van de APV werd een lokaal voorschot genomen op de Wet Regulering Prostitutie waar dezelfde registratie, maar dan een landelijke een belangrijk onderdeel van was. Deze wet zou pas een jaar later door de Tweede Kamer aangenomen worden. Voor de kritiekloze gemeenteraad was het echter geen enkel probleem om de voor een APV veel te vergaande maatregelen goed te keuren en ook bijna onmiddellijk met veel elan in praktijk te laten brengen.

Lees de rest van dit artikel »


le Tour de France

zandpad wolfsen fiets -Tour (English01)


10.000 bloghits

Net voor het eind van het jaar passeren we met dit blog de 10.000 bezoekers. Het raamprostitutie vraagstuk in Utrecht lijkt ‘levendiger’ dan ooit.
Desalniettemin is dit geen enkele reden tot feest, een snelle oplossing voor de huidige situatie aan het Zandpad & Hardebollenstraat lijkt immers verder weg dan ooit tevoren. Ondanks dit trieste gegeven wensen we de verjaagde vrouwen, gedupeerde ondernemers, aspirant exploitanten en iedereen die zich inzet voor het heropening (nieuwe) Zandpad (& Hardebollenstraat) veel sterkte en geluk toe in 2014. Wij geven de hoop niet op, en zullen ook in 2014 uiteraard blijven berichten..want Utrecht heeft spijt van Aleid !

Lees de rest van dit artikel »


Opmerkelijk: Voorstel ontbinding huurcontracten kwam van gemeente

Gisteren ontvingen we op deze blog een bericht met betrekking tot de ontbinding van huurcontracten van de boten aan het Zandpad door het Hoogheemraadschap.
In de notulen van het algemeen bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 10 oktober blijkt “een verzoek van de gemeente Utrecht te zijn ontvangen om gezamenlijk te kijken naar de huurcontracten betreffende een aantal boten gelegen op de Vecht aan het Zandpad in Utrecht.”
Het lijkt er dus op dat, anders dan Aleid Wolfsen ons allen graag doet geloven, het initiatief voor ontbinding voor huurovereenkomsten wel degelijk vanuit de gemeente kwam.
Hierop is door bovengenoemde een brief gestuurd met een tweetal vragen aangaande dit onderwerp.

Lees de rest van dit artikel »


Extra uitstel vergunningaanvragen Zandpad?

Leefbaar Utrecht Logo

Gisteren stelden Mark Dijk van VVD-Utrecht en Vincent Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht vragen over de procedures rond mogelijk extra en in de laatste commissievergadering niet genoemd uitstel van vergunningaanvragen voor de prostitutieboten op het Zandpad. Hieronder de tekst. Omdat a.s. donderdag 19 december de aanpassingen mbt de sex-APV in een raadsvergadering ter besluit voorliggen, is gevraagd de antwoorden ruim voor die tijd beschikbaar te hebben.

Lees de rest van dit artikel »


Geruchten woningbouw Zandpad blijken waarheid

aleid wolfsen 11

Zoals op dit blog eerder werd vermoed lijken de geruchten van mogelijke plannen voor woningbouw (Villa’s) aan het Zandpad in Utrecht waar te zijn. Dit verscheen vandaag onder andere via een nieuwsbericht van RTV-Utrecht. De Wegra sprak hier al vermoedens van in 2009.

Langzamerhand lijkt zo de stefhuiscontructie van het Zandpad zich te voltrekken en wordt duidelijk dat de gemeente probeert op zeer slinkse manier van de prostitutie aan het Zandpad af te komen.
Terwijl aspirant-exploitanten vanaf het begin van de sluiting van het Zandpad aangemoedigd werden om met de oude eigenaren in onderhandeling te gaan was de Aleid Wolfsen al met het Waterschap in conclaaf om een heropening van het Zandpad te onmogelijk te maken; de verstreken maanden werden dankbaar gebruikt om de aanstaande exploitanten zo lang mogelijk in de waan van een heropening te laten (de Macha’s werd zelfs een boot beloofd) en de opzegging door het waterschap die vorm te geven die het bestendigst is bij aanvechting voor de rechter.
Door dit te bekritiseren werd eindelijke eens een vorm van dubbelspel van Wolfsen door gemeenteraadsleden als zodanig aangeduid, al bleven Oldenburg (Leefbaar Utrecht) en Eggermont (SP) daarbij zeer diplomatiek.
Bovendien geldt in het algemeen bij Wolfsen hoe theoretischer het plan van raamprostitutie is, hoe rekkelijker en toleranter hij doet.
De vergunningen zijn nog lang niet rond dus exploiteren tot maart op de huidige boten maakt geen schijn van kans.
Daarnaast is de nieuwe zone een utopie door onzekerheid voor ondernemers (die niet gemakkelijk de schofterigheid waarmee de Wegra behandeld is, zullen vergeten), kosten voor de gemeente, korte duur van de exploitatie, bemoeienis van de politie en OM over de hoeveelheid ramen en een nog weer strengere APV.

Misleiding hadden we bij sluiting natuurlijk verwacht maar dat die zo groteske en chronische vormen zou aannemen, hebben weiningen toen voor mogelijk gehouden.

Mede dank aan: STL


Bericht van Cees Jobben (Wegra)

5bd2f-size_feb_16_main

In de mailbox vandaag een bericht van Cees Jobben, oud bestuurder van Wegra Utrecht B.V.

Genoeg is genoeg!

Het moet afgelopen zijn met de volksverlakkerij over dit onderwerp!
Bent u geïnteresseerd in inside informatie, lees dan even verder.

Allereerst een zijdelingse opmerking …de huur op het zandpad was tot voor de sluiting €. 537,19 ex. btw per dagdeel per week. Btw wordt ook door prostituees verrekend met hun aangifte…dus de huurlast is altijd ex b.t.w., maar dit terzijde.

In 2000 ben ik eindverantwoordelijk geworden bij Wegra Utrecht B.V. in het dossier prostitutie.
Het was in 2000 een verpauperde omgeving op het zandpad en er werd aan de lopende band ingebroken in auto’s, op grote schaal drugs gedeald en gebruikt en ook werden er straatroven gepleegd, met andere woorden een onveilige omgeving! In de eerste 2 jaar heb ik, met de wet in de hand ( schrapping uit het wetboek van strafrecht vond ook plaats in 2000) de boel danig opgeschoond. De aanwezige snackkar werd uitgekocht en daar werd een kantoor gevestigd met een 24/7 bezetting. Mijn intentie was om het geheel te leiden als een normaal bedrijf met gescreend personeel met goede omgangsvormen, waarbij de klant (lees de prostituee) koning is en het gebied een veilige omgeving zou moeten zijn voor klanten van prostituees.
Lees de rest van dit artikel »


Poll: De toekomst van het Zandpad ?

 


 
Lees de rest van dit artikel »


Het wordt tijd Aleid !

faal11

UTRECHT – De kritiek op het uitblijven van een oplossing voor de prostituees aan het Utrechtse Zandpad groeit. Sinds de seksboten dicht zijn, is de situatie voor de vrouwen alleen maar onveiliger geworden, stelt coalitiepartij D66. Veel prostituees werken nu onder slechtere omstandigheden en zijn uit het oog verloren, waardoor uitbuiting nog altijd op de loer ligt. Volgens de partij is niet goed nagedacht over de gevolgen van het sluiten van het Zandpad.

Lees de rest van dit artikel »


Strategie verandering bestemmingsplan Zandpad

aleidwolfsen02

1. Zolang de huidige eigenaren (dwz de voormalige exploitanten) eigenaar blijven van de bootjes, krijgt geen enkele toekomstige exploitant een vergunning. Dit vanwege evt. financiele- of zeggenschapsverbanden met de huidige eigenaren, zoals uiteengezet in de wet BIBOB. Hierdoor zal blijkbaar het beveiligingsbedrijf als mogelijke exploitant afvallen. Wolfsen was in de raadsvergadering van 17 september erg vaag over dit punt en geen enkel raadslid vroeg hier voldoende op door.

2. De coöperatie (Macha’s) krijgt haar businessplan niet rond aangezien zij geen werkplekken kan garanderen. Zelf een boot neerleggen wordt gedwarsboomt door dezelfde gemeente die zoekt naar ‘een oplossing’ en een boot huren van de eigenaar (WEGRA) stuit op punt 1.

Lees de rest van dit artikel »


De Doortrapte Tactiek van Wolfsen

grotebozewolfsen

Tijd rekken.
Gemeenten hebben inmiddels ontdekt dat je als tegenstander van de openbare prostitutie het effectiefst opereert door je als liberaal voorstander voor te doen. Raadsleden en journalisten die dreigen wakker te worden, kunnen zich dan nog een keer behaaglijk omdraaien en verder slapen. Burgemeesters als Wolfsen doen zo op het terrein van de prostitutie precies het tegenovergestelde van wat zij in beleidsstukken schrijven en voor de camera’s zeggen; ze weten dat ze inmiddels met alles wegkomen. Het duidelijkst komt dit aan het licht in de passage uit de brief van de burgemeester en wethouders aan de leden van de Gemeenteraad: “We willen dat prostituees zelfstandig en zelfredzaam zijn en in veilige werkruimten werken”. Op het Zandpad werkten prostituees zelfstandig, zelfredzaam en veilig in de bootjes van de WEGRA. De gemeente Utrecht heeft daaraan op basis van een geheim rapport via de rechter een einde gemaakt.

Onder het kopje hulpverlening wordt gesuggereerd dat de sluiting van het Zandpad eigenlijk geen negatieve effecten heeft gehad. (Terwijl uit meerdere bronnen blijkt dat er een groot aantal dames van de radar verdwenen zijn) Deze suggestie is voldoende om het laatste restje van gevoel voor urgentie bij de Utrechtse Raad weg te nemen. De door de anonieme commentaarschrijver van de NRC en het even onbekwame Amsterdamse raadslid van Doorninck ( GroenLinks) bewierookte coöperatie heeft zijn aanvraag volgens de gemeente nog niets eens compleet. Als die eindelijk ingediend is, gaat er een aanvraagtermijn van waarschijnlijk twee maanden gelden die wegens de Bibob in eerste instantie met twee maanden en daarna met nog een maand extra verlengd mag worden.

Terwijl deze procedures lopen wordt de APV van Utrecht opgetuigd met extra eisen, o.a. een bedrijfsplan waarover ambtenaren zich dan ook weer “met zorgvuldigheid en voortvarendheid” zullen moeten buigen. Ondertussen zal burgemeester Wolfsen elke journalist en raadslid verzekeren dat prostitutie aan het Zandpad mogelijk blijft maar (bijvoorbeeld) dat de ingediende bedrijfsplannen helaas nog niet optimaal waren. Op die manier zal mogelijk de situatie rondom raamprostitutie in de stad Utrecht een langzame maar stille dood sterven..

Met dank aan: STL
Bron


Gemeenteraad vond sluiting Zandpad geen bespreking waard

De Utrechtse gemeenteraad heeft het Wolfsen bij de sluiting van het Zandpad wel heel erg gemakkelijk gemaakt. Dit blijkt uit de verslagen en brieven uit de periode einde juni-medio juli die met enige vertraging op utrecht.nl gepubliceerd zijn.

Lees de rest van dit artikel »


Situatie Utrecht: Eens een hoer, Altijd een hoer

faal08
Alle door de prostituees geuite bezwaren m.b.t. registratie worden nu bewaarheid. Raamprostitutie is nu opgeheven in Utrecht. Daarmee zou ook ogenblikkelijk de registratie van voormalige Utrechtse prostituees moeten komen te vervallen. Ze zijn immers geen prostituee in Utrecht meer.
Maar dat is, zoals prostituees van te voren reeds dachten, geenszins het geval. Op basis van de registratie worden de gangen van voormalige Utrechtse prostituees nu gevolgd en gemonitord. En dat is niet het enige..

Lees de rest van dit artikel »


Afrekening Zandpad waarschijnlijk in voorjaar 2013 bekokstoofd.

grotebozewolfsen

Tot en met maart 2013 zagen de gemeente Utrecht, justitie en de politie Utrecht geen noemenswaardige problemen met de exploitanten aan het Zandpad. Waarop is deze bevinding gebaseerd ? Op drie verslagen uit de periode 2011-2013.
Lees de rest van dit artikel »


Zandpad dames in problemen, Aleid Wolfsen op vakantie.

DSC_3544

De dames van het Zandpad hebben een slechte naam gekregen door alle media aandacht, zegt Jamie, één van de prostituees die werkzaam was op de prostitutieboten.

“We kunnen bijna niet aan het werk. Door alle media aandacht denkt iedereen dat wij ‘Utrechtse dames’ pooiers hebben.” vertelt Jamie. Het is volgens haar daardoor extra moeilijk om een nieuwe werkplek te vinden. “Ze denken allemaal dat we te maken hebben met mensenhandel en geslagen worden, ‘Dat past niet in hun straatje’ zeggen ze dan.”

Lees de rest van dit artikel »


Sterfhuis-constructie Zandpad?

Directeur Cees Jobben van Wegra over het gemeentebeleid omtrent het Zandpad in Utrecht.

Videomateriaal uit een uitzending van Campuscam (Rtv-Utrecht) 2009.


De blunder van Aleid Wolfsen

200

Enige tijd geleden interviewde ik mw. Alexandra van Dijk, die een bureau heeft opgericht om overheidsinstellingen en andere belanghebbenden te informeren over prostitutie (meer). Het onderwerp is inmiddels weer in het nieuws doordat de Eerste Kamer slechts gedeeltelijk akkoord ging met de nieuwe Prostitutiewet en doordat in Utrecht de ramen zijn gesloten. Alle reden voor een vervolginterview.

Lees de rest van dit artikel »


Weet u nog ?

persbericht-aleidwolfsen

Persbreidel Wolfsen, de ongecensureerde waarheid

We schrijven april 2009. Aleid Wolfsen is net een jaartje burgemeester van Utrecht als hij een complete oplage van het stadskrantje Ons Utrecht door de shredder laat trekken omdat er een – keurig gecheckt en feitelijk correct – artikel in staat over zijn vermeende te dure tussenwoning, die door de belastingbetaler wordt betaald. De zaak wordt een vlek waar Wolfsen in blijft wrijven en die hem zijn hele ambtstermijn achtervolgt. In 2014 zal hij aftreden, met het werkloos maken van tientallen prostituees aan de Gummidreef als laatste Grote Daad van Goede Moraal om op zijn cv te kunnen zetten.

Lees de rest van dit artikel »


Gedicht Aleid Wolfsen

aleid_wolfsen08

Bron: Internet


Aleid-Wijsheid

aleidwolfsen07 (2)


Het wordt tijd Aleid !

klokjetiktaleidwolfsen

Waar blijft het antwoord van Wolfsen ?

Een groot aantal dames zet zich op het moment in om ervoor te zorgen dat het Zandpad open kan blijven, of mogelijk snel weer open kan gaan middels een coöperatie. De gemeente heeft al eerder toegezegd om de oprichting van een coöperatie te ondersteunen. Echter blijft een definitief antwoord van Wolfsen hierover uit, ondanks de door de dames gestelde deadline  van vrijdag 19 juli..


Heeft Aleid Wolfsen Wellicht Een Dubbele Agenda?

aleidwolfsen02

Het St. Anthoniusziekenhuis locatie Overvecht gaat over een tijdje dicht, het terrein is, volgens het persbericht van dato 29 juni 2010, “uitermate geschikt om na herontwikkeling te wonen “. Prostituees in je voor-/achtertuin zou de verkoopprijs van die nieuwe woningen weleens radicaal kunnen drukken..