100.000 Blog Bezoekers

100000visitors


Zandpad Utrecht, Bestuurlijk Kapot Gemaakt

schaak
Laatste update 9 Juli 2014

Binnen nu en 2 weken zal de rechter uitspraak doen in de zaak die de Wegra tegen de gemeente Utrecht aangespannen heeft. Er bestaat een reële kans dat Wegra de rechtzaak wint, en wanneer dit gebeurt ontstaat er een vreemde situatie. De redenen die de gemeente Utrecht een jaar geleden gaf voor het niet verlengen van de exploitatievergunning van Wegra worden dan door de rechter ongeldig verklaard.  Wegra zou dan in theorie opnieuw een exploitatievergunning kunnen aanvragen voor de ramen aan de Hardebollenstraat en de boten aan het Zandpad, want anders dan bij de rest van de exploitanten is de vergunning van Wegra niet ‘ingetrokken’  maar alleen niet opnieuw ‘verlengd’.

Lees de rest van dit artikel »


Freya geeft Van Zanen gele kaart

gelekaart

Caja van Tolie en Nadeja Todorova van prostitutiebedrijf Freya hebben vandaag tijdens een in het kantoor van hun raadsman Bernard Tomlow belegde persconferentie burgemeester Jan van Zanen een gele kaart gegeven. Van Tolie en Todoreva vinden het veel te lang duren voordat Freya een vergunning krijgt voor de exploitatie van prostitutieramen in Utrecht.

Bijna een jaar geleden werden de prostitutieramen op het Zandpad en de Hardebollenstraat gesloten. In oktober vorig jaar sloot Freya een huurcontract af met de grootste voormalige exploitant Wegra voor 98 prostitutieramen aan het Zandpad en 17 prostitutieramen aan de Hardebollenstraat.

Lees de rest van dit artikel »


25.000 Bloghits

25000


Bericht van Cees Jobben (Wegra)

5bd2f-size_feb_16_main

In de mailbox vandaag een bericht van Cees Jobben, oud bestuurder van Wegra Utrecht B.V.

Genoeg is genoeg!

Het moet afgelopen zijn met de volksverlakkerij over dit onderwerp!
Bent u geïnteresseerd in inside informatie, lees dan even verder.

Allereerst een zijdelingse opmerking …de huur op het zandpad was tot voor de sluiting €. 537,19 ex. btw per dagdeel per week. Btw wordt ook door prostituees verrekend met hun aangifte…dus de huurlast is altijd ex b.t.w., maar dit terzijde.

In 2000 ben ik eindverantwoordelijk geworden bij Wegra Utrecht B.V. in het dossier prostitutie.
Het was in 2000 een verpauperde omgeving op het zandpad en er werd aan de lopende band ingebroken in auto’s, op grote schaal drugs gedeald en gebruikt en ook werden er straatroven gepleegd, met andere woorden een onveilige omgeving! In de eerste 2 jaar heb ik, met de wet in de hand ( schrapping uit het wetboek van strafrecht vond ook plaats in 2000) de boel danig opgeschoond. De aanwezige snackkar werd uitgekocht en daar werd een kantoor gevestigd met een 24/7 bezetting. Mijn intentie was om het geheel te leiden als een normaal bedrijf met gescreend personeel met goede omgangsvormen, waarbij de klant (lees de prostituee) koning is en het gebied een veilige omgeving zou moeten zijn voor klanten van prostituees.
Lees de rest van dit artikel »


Beantwoording technische vragen raamprostitutie

Door op 12 december 2013

Verzonden: donderdag 12 december 2013 13:44
Aan: Commissie Mens en Samenleving secretariaat
Onderwerp: beantwoording technische vragen raamprostitutie

Geachte leden van de commissies M&S en S&R,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen die de VVD per mail heeft gesteld over het dossier Raamprostitutie en krijgt u informatie over het proces dat met het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht is doorlopen, naar aanleiding van vragen hierover door Stadspartij Leefbaar Utrecht de RIA van 10 december jl.

Lees de rest van dit artikel »


Zandpad Januari 2013: “Geen vuiltje aan de lucht.”

grotebozewolfsen

Het is inmiddels meer dan een half jaar geleden dat de eerste exploitanten op het Zandpad hun vergunning kwijt raakten. Volgens Burgemeester Wolfsen door ‘slecht toezicht en betrokkenheid bij mensenhandel’. De sluiting kwam volgens één van de exploitanten als een “donderslag bij heldere hemel”. Een aantal maanden later sloot de Burgemeester de rest van de overgebleven boten met alle gevolgen van dien..
Bewijsmateriaal voor het intrekken van de vergunningen zou uit een, tot op heden, geheim politie-dossier komen. Opmerkelijk is echter dat er uit de ‘Evaluatie maatregelenpakket mensenhandel in de raamprostitutie’ van Januari 2013 op geen enkele wijze naar voren komt dat de exploitanten aan het Zandpad zich niet aan de regels hielden. Uit de evaluatie blijkt zelfs een stijgende lijn wat betreft gang van zaken in 2012 ten opzichte van voorgaande jaren. 2 maanden later wordt er begonnen met het saneren van het Zandpad & Hardebollenstraat.


Mensenhandel-cijfers goochelen met politici

aleid wolfsen 10

Uit: Aleid Wolfsen de mooiprater (2008)

Op 31 oktober 2008 schetst Wolfsen in Pauw & Witteman een uiterst negatief beeld van de prostitutie in zijn stad. ‘Tussen de 50 en de 80 procent, misschien wel 90 procent zit daar niet vrijwillig. Dat kan van een lichte vorm gaan tot zeer ernstig geweld.’ Herhaaldelijk noemt hij het ‘hartverscheurend’.
Volgens Marc van den Bosch, adviseur van Wegra, de exploitant die ruim 70 procent van de ramen in Utrecht beheert, zijn deze cijfers ‘te zot voor woorden’ en ‘baarlijke nonsens’. In een vijftig pagina’s tellend rapport haalt hij de beweringen van Wolfsen onderuit.

Lees de rest van dit artikel »


Het wordt tijd Aleid !

faal11

UTRECHT – De kritiek op het uitblijven van een oplossing voor de prostituees aan het Utrechtse Zandpad groeit. Sinds de seksboten dicht zijn, is de situatie voor de vrouwen alleen maar onveiliger geworden, stelt coalitiepartij D66. Veel prostituees werken nu onder slechtere omstandigheden en zijn uit het oog verloren, waardoor uitbuiting nog altijd op de loer ligt. Volgens de partij is niet goed nagedacht over de gevolgen van het sluiten van het Zandpad.

Lees de rest van dit artikel »


Relipopulist Gert-Jan Segers wil tippelzones sluiten

tippelzone

Dit nieuwsbericht kwam afgelopen vrijdag naar buiten op de ‘Dag tegen de Mensenhandel’.

Er moet een definitief einde worden gemaakt aan tippelzones. Daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Gert Jan Segers vrijdag op de Dag tegen de Mensenhandel. Hij wil dat minister Opstelten (Justitie) met de vier gemeenten waar nog tippelzones zijn (Groningen, Utrecht, Arnhem en Nijmegen) in gesprek gaat om een eind te maken aan de in zijn ogen “inhumane” behandeling van vrouwen.

Los van dat Gert-Jan Segers niet goed weet waarover hij praat (en onzin bedragen noemt van 10,- waarvoor vrouwen hun diensten zouden verlenen) bieden gemeentelijke tippelzones (verslaafde) prostituees medische zorg, bescherming tegen geweldplegers, de mogelijkheid tot gecontroleerd gebruik van drugs, opbouwende sociale contacten door belangenverenigingen en bescherming tegen de politie die rondzwervende vrouwen bijvoorbeeld met persoonsgericht verbaliseren het leven zuur pleegt te maken. Voor deze tippelzones zijn er geen volwaardige alternatieven. Vergelijk dit eens met de over het algemeen nutteloze, ideologische bla-bla van uitstapprojecten die de gemeenschap al miljoenen hebben gekocht. Voor deze projecten zijn er wél tal van scholings- en voorbereidingsprojecten voor langdurig werklozen als alternatief voorhanden.

Het moge duidelijk zijn dat mede door toedoen van de fanatieke relipopulist Segers de veilige werkplek voor de prostituee in al zijn vormen in zijn voortbestaan bedreigd wordt. Triest dat de nieuwsplagianten van Nu.nl (en in dit geval ook RTV-Utrecht ) deze roeptoeter een platform geven.


Er wordt nog steeds geklust..

2

Lees de rest van dit artikel »


Pvda-Utrecht organiseert debat óver prostitutie tégen prostitutie

pvda_campgane_poster

Nu het Zandpad iets langer een gespreksonderwerp blijft dan Wolfsen tijdens het begin van de zomer had ingeschat, komt de Utrechtse PvdA met iets nieuws. De Zandpad-dames hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat ze maar één ding willen: werken. Ter bescherming van haar sociaal-democratisch imago moet de PvdA nu doen alsof de wensen van de vrouwen haar aan het hart gaan. Dit doet zij door eindeloos over de herinvoering van de raamprostitutite te praten, in de gemeenteraad en tijdens debatten. Zolang er over gepraat wordt, zullen mensen de terugkeer van de publieke vrouwen voor mogelijk houden. Naar haar zin zijn er namelijk iets teveel mensen terecht gaan veronderstellen dat de PvdA het werken in Utrecht zo moeilijk mogelijk wil maken. Het imago moet beschermd, c.q. hersteld worden maar niet de raamprostitutie! Als het publiek en de raad het praten over dit thema beu zijn, kan Wolfsen opgelucht adem halen en verzuchten:”Missie volbracht”!

Opmerkelijk ook is het gegeven dat er voor het debat over prostitutie in Utrecht voornamelijk gasten met een anti-prostitutie standpunt zijn uitgenodigd.

Lees de rest van dit artikel »


Strategie verandering bestemmingsplan Zandpad

aleidwolfsen02

1. Zolang de huidige eigenaren (dwz de voormalige exploitanten) eigenaar blijven van de bootjes, krijgt geen enkele toekomstige exploitant een vergunning. Dit vanwege evt. financiele- of zeggenschapsverbanden met de huidige eigenaren, zoals uiteengezet in de wet BIBOB. Hierdoor zal blijkbaar het beveiligingsbedrijf als mogelijke exploitant afvallen. Wolfsen was in de raadsvergadering van 17 september erg vaag over dit punt en geen enkel raadslid vroeg hier voldoende op door.

2. De coöperatie (Macha’s) krijgt haar businessplan niet rond aangezien zij geen werkplekken kan garanderen. Zelf een boot neerleggen wordt gedwarsboomt door dezelfde gemeente die zoekt naar ‘een oplossing’ en een boot huren van de eigenaar (WEGRA) stuit op punt 1.

Lees de rest van dit artikel »


Alternatieve versie voor bestemmingplan Zandpad van Burg. Wolfsen ?

Een opmerkelijke vraag van Selma Bas in de vergardering van Commissie Mens en Samenleving, 16 september 2013 omtrent het bestemmingsplan van het Zandpad..

http://gemeenteutrecht.cloudapp.net/Player.aspx?SessionFactID=458&MeetingID=452&SessionName=Commissie+Mens+en+Samenleving%2c+16+september+2013&CatID=-1&Search=&Embedded=0&dtmEntry=&intFullMeeting=1


Na drie maanden bestuurlijke rapportage Zandpad nog steeds geheim

grotebozewolfsen

Na drie maanden is de bestuurlijke rapportage van de politie waarmee de WEGRA afgeserveerd werd, nog steeds geheim; dat geldt ook voor elke verwijzing naar dit rapport. Dit betekent o.a. dat de geheime commissievergadering m.b.t. het Zandpad van 16 juli een verslag met hiaten oplevert. In tegenstelling met wat ik hier eerder schreef, is de sluiting van het Zandpad dus wel in de raad besproken maar dan in het geheim, vandaar dat er tot de publicatie van de agenda voor de vergadering van deze week niets over te vinden was.

Lees de rest van dit artikel »


Sekswerkers, Mijd deze Meid !

jojanneke

Voormalig PowNews-verslaggever Jojanneke van den Berge gaat voor de Evangelische Omroep (EO) een serie over prostitutie en mensenhandel in Nederland maken. Van den Berge maakt onder andere reportages op de Amsterdamse Wallen, spreekt met prostituees en pooiers en laat hulpverleners aan het woord.

Jojanneke van den Berge vindt, om haar eigen woorden te gebruiken, prostitutie idioot. Het is natuurlijk absoluut niet verrassend dat de EO iemand met een vooringenomen anti-prostitutie standpunt een podium biedt. Veel nieuws gaat die ‘documentaireserie’ dan ook niet brengen. Vooringenomen journalisten die in opgeklopte ‘mensenhandel’-propaganda een excuus vinden om hun anti-prostitutie standpunt te rechtvaardigen zijn er immers 13 in een dozijn.

jojanneke
Jojanneke vind prostitutie idioot, maar trekt voor de camera maar wat graag haar eigen kleren uit.


Macha’s ook op Facebook

Zuko02

De Utrechtse coöperatie van prostituees, genaamd de Macha’s, zijn inmiddels ook een facebook-pagina gestart ! LIKE !


Hoe zit het eigenlijk met de 2 Bulgaren.. ?

Die aangehouden waren voor betrokkenheid bij mensenhandel Zandpad ?

Het nieuws via de media:
bulgarenopgepakt

Het nieuws via een werkende prostituee:
faal04

Bron: duic.nl
Bron: RTV-Utrecht


Gedicht Aleid Wolfsen

aleid_wolfsen08

Bron: Internet


Poll : Uw mening over de burgemeester !


aleidwolfsen03


Petitie: Voorkom Sluiting Ramen Utrecht

Op Petitie24.nl is een onafhankelijk online-petitie gestart tegen de sluiting van het Zandpad en Hardebollenstraat !

PetitieZandpad
 


Mogelijke Nieuwe Campagne Poster PVDA

pvda_campagne_poster


Opnieuw mediastunt op Zandpad ?

Op zaterdag 13 juli doorzoekt de Politie prostitutieboten op Zandpad..

faal04

Bron: Rtvutrecht


Start Blog : Utrecht Krijgt Spijt

Dit blog is een reactie op het huidige beleid van Aleid Wolfsen.
Daarnaast is dit blog een reactie op de voornamelijk eenzijdige berichtgeving door de media omtrent de situatie op het Zandpad / Hardebollenstraat in Utrecht.

NB: De houdbaarheid van dit blog is niet gewaarborgd, Aleid Wolfsen heeft eerder laten zien dat hij er alles aan doet om persoonlijke kritiek in de media te censureren.