Prostitutiewijzer Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het is weer verkiezingstijd, dus we stelden opnieuw een ‘prostutie stemwijzer’ samen. Een handig overzicht waarin per partij te zien is wat haar standpunten zijn met betrekking tot prostitutie in Utrecht. Sinds de sluiting van het Zandpad in 2013 zijn er in de domstad nog steeds plannen voor nieuwe sekswerkplekken, echter is daar tot op heden nog bitter weinig van terecht gekomen. Helaas met alle gevolgen van dien voor de Utrechtse sekswerkers. Hieronder een selectie van de belangrijkste politieke partijen die de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen in Utrecht met daarbij hun standpunten met betrekking tot prostitutie. Punt 1: vergeet niet te stemmen!


1) Groenlinks Utrecht heeft zich, onder leiding van Steven de Vries, de afgelopen jaren best goed ingezet voor sekswerkers in Utrecht. Ondanks dat er nog steeds geen nieuwe werkplekken zijn gerealiseerd is Groenlinks niet veel van haar standpunt tot prostitutie veranderd. Sinds de sluiting van het Zandpad zijn ze altijd voor een nieuwe prostitutielocatie geweest.

Uit het programma van Groenlinks:

Prostitutie is een feit en in Nederland legaal. GroenLinks wil dat we dat in de stad goed regelen, dat wil zeggen: zakelijk en vooral veilig. GroenLinks staat voor een nuchtere, zakelijke kijk op sekswerk. De gemeente moet niet over, maar met sekswerkers praten. Zij moeten hun werk legaal en veilig kunnen doen. In Utrecht was prostitutie niet alleen legaal maar ook zichtbaar. Het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn inmiddels gesloten, en daar waren goede redenen voor. Maar dat betekent niet dat prostitutie nu weg is uit de stad. Veel sekswerkers werken nu in het verborgene. Goed toezicht is daardoor niet mogelijk en daardoor komen veiligheid en zorg in het geding. Op het zogenoemde nieuwe Zandpad moet de veiligheid van de werkers goed geregeld worden, en daar hoort volgens GroenLinks een Huiskamer Aanloopproject Prostituées (HAP) bij. Mensenhandel, gedwongen prostitutie en de problematiek van loverboys blijven aandacht houden. Instanties die zich hier op gemeentelijk en regionaal niveau mee bezighouden, blijven volledige subsidie houden.

Actiepunten
– De gemeente Utrecht gaat het gesprek aan met (vertegenwoordigers van) sekswerkers om de inrichting van het nieuwe Zandpad goed te laten verlopen. Indien nodig, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende commerciële investeerders zijn, investeert de gemeente zelf in nieuwe werkplekken voor sekswerkers.
– De tippelzone blijft op de Europalaan. Als dat in het belang is van de betrokken sekswerkers en de samenleving, dan is dat ook na 2020 zo. Voor GroenLinks staat het welzijn, de veiligheid en de begeleiding van de sekswerkers voorop. Daar hoort een Huiskamer Aanloopproject Prostituees op voldoende sterkte bij.
– Het beleid rond bordelen, escort en thuisprostitutie richt zich op het versterken van de kracht van sekswerkers

Programma Groenlinks


2) In de voorgaande prostitutiewijzers die we de afgelopen jaren hebben samengesteld kwam D66 altijd op de eerste plaats. Ze stonden altijd achter de sekswerkers en achter hun vrijheid voor eigen beroepskeuze, althans dat deden ze zo voorkomen. Helaas heeft D66 de afgelopen tijd toch ook een ander gezicht laten zien. Toen er een aantal maanden geleden sprake was van verplaatsing van de Tippelzone aan de Europalaan was het D66 die de eerder toegezegde steun aan de sekswerkers keihard liet vallen. Ook opmerkelijk; Selma Bas werd door Klaas Verschuure van het prostitutiedossier gezet en mocht er in een radio uitzending niet meer over spreken. Waarschijnlijk was D66 Utrecht bang voor gezichtsverlies door de rel rondom de tippelzone. Selma Bas heeft zich altijd fel ingezet voor de sekswerkers. Mocht je dus toch op D66 Utrecht willen stemmen dan raden wij enkel en alleen Selma aan.

Uit het programma van D66 Utrecht:

D66 Utrecht wil dat sekswerkers in alle vrijheid hun beroep kunnen kiezen

Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Hierbij dienen zij veilig en zelfstandig te kunnen werken, en dient hun privacy beschermd te worden. D66 is voorstander van een beheersbaar en controleerbaar lokaal vergunningstelsel dat goede voorwaarden voor sekswerkers schept. Om gezondheid en veiligheid te borgen en overlast te voorkomen, willen wij dat sekswerk op daarvoor aangewezen plekken plaatsvindt. Het Nieuwe Zandpad moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden. In Utrecht moet voor sekswerkers altijd ruimte zijn om hun beroep uit te oefenen. Voor de tippelzone moet een oplossing gevonden worden. Daarbij hebben wij oog voor zowel het belang van de sekswerkers, als voor het belang van bewoners en ondernemers in de omgeving. Vanwege de geplande woningbouw aan de Merwedekanaalzone kan deze tippelzone op de lange termijn niet aan de Europalaan blijven. D66 is voorstander van een geleidelijke afbouw van de tippelzone, aangezien het aantal tippelende sekswerkers uit de regio Utrecht terugloopt en verplaatsing niet haalbaar bleek. Goede hulpverlening en maatwerkoplossingen voor de sekswerkers zijn belangrijke voorwaarden voor afbouw. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid. Uitbuiting en overlast In sommige gevallen brengt sekswerk ook overlast, uitbuiting of andere misstanden met zich mee. Gedwongen sekswerk is een vorm van slavernij en daarmee onacceptabel. Daarom moet hard worden opgetreden in het geval van uitbuiting en gedwongen prostitutie. Daar waar misstanden zijn, pakken we ze aan. Belangrijk hierbij is dat de rechten én de privacy van sekswerkers gewaarborgd zijn.

Programma D66 Utrecht


3) We zijn blij met een relatief nieuwe partij als de Piratenpartij. Naast hun belangrijke strijd voor privacybescherming zijn ze ook de sekswerkers in Utrecht niet vergeten.
De piratenpartij heeft een uitgebreid en goed onderbouwd stuk over prostitutie in haar programma staan. Daarnaast laten ze zich actief informeren door met sekswerkers zoals Caja van Tolie in gesprek te gaan. Het valt nog maar te bezien of de Piratenpartij überhaubt de gemeenteraad zal binnenkomen met een zetel, maar aan het prostitutieprogramma van ze kan het wat ons betreft niet liggen.

Uit het programma van de Piratenpartij Utrecht:

Prostitutie is een legale beroepsgroep. Onze gemeente geeft al eeuwenlang veel gemeenschapsgeld uit in een kruistocht tegen prostitutie, waarbij het blokkeren van legale en gereguleerde initiatieven niet wordt geschuwd en alle tegenacties worden afgedaan als ‘toeval’. Het resultaat? Nog steeds ontevredenheid in de buurten, meer overlast en een legale beroepsgroep die terug de illegaliteit in wordt gedwongen. Piratenpartij Utrecht wil met alle partijen in gesprek om samen tot een werkbare oplossing te komen en niet weer een oplossing die alleen door de gemeente wordt bedacht.

Verplichte publieke registratie past niet bij het beroep sekswerker. Advisering aan de gemeente door de GGD over het welzijn van sekswerkers raakt aan schending van het medisch beroepsgeheim. Sekswerkers hebben ook recht op privacy en deze maatregelen zullen zo mogelijk nog meer sekswerkers de illegaliteit in dwingen dan de gemeente Utrecht tot nu toe voor elkaar heeft gekregen met mislukt beleid. (Zoals aangetoond in het door Universiteit Utrecht uitgevoerde onderzoek ‘Closing brothels is closing eyes’.)
Het strafbaar stellen van onvergund werken schaadt de arbeidsrechten van sekswerkers. Aangezien het verkrijgen van vergunningen bij gemeenten in de huidige situatie al bijna onmogelijk is, worden sekswerkers hiermee óf afhankelijk gemaakt van bestaande vergunninghouders, óf in een strafbare situatie gedwongen. Met deze voorstellen worden niet alleen de beoogde doelen van bestrijding van vermeende misstanden niet bereikt, ook wordt hiermee een legale bedrijfssector in zijn geheel als crimineel wegge-
zet. De discussie moet weer zuiver worden: Praat niet over mensenhandel als het over prostitutie gaat, maar praat over prostitutie als het over het beroep gaat en over mensenhandel als het over criminelen gaat.

Utrecht heeft een verantwoordelijkheid hierin. Prostitutie staat niet gelijk aan mensenhandel. Sterker nog, door sekswerk actief te ontmoedigen werkt de gemeente juist misstanden in de hand. De Piratenpartij Utrecht wil dat sekswerk als een volwaardige branche beschouwd gaat worden in Utrecht, waarbij de nodige transparantie juist zal bijdragen aan het opsporen en tegengaan van mensenhandel en andere misstanden die niet thuishoren in de seksbranche. Dus maak vergunningen beschikbaar en zorg voor
ruimte voor deze groep ondernemers, en sluit ze niet uit van sociale voorzieningen en vangnetten.

Programma Piratenpartij Utrecht


4) Ook de kleine partij Student & Starter heeft een positieve houding ten opzichte van prostitutie in de stad Utrecht. Ze zijn voor het behoud van de tippelzone, en tegen registratie van sekswerkers.

Uit het programma van Student & Starter:

Het beroep van sekswerkers moet gereguleerd zijn en veilig worden gehouden, net als we dat voor andere werkenden doen. Om dit te bewerkstelligen moet sekswerk niet in de anonimiteit raken en moet er ruimte in Utrecht blijven bestaan waar sekswerkers veilig aan het werk kunnen.

Ruimte voor sekswerk
Helaas doen steeds meer Nederlandse steden afstand van hun politiek hard bevochten tippel-zones. Utrecht moet deze weg niet inslaan. De huidige tippelzone op de Europalaan mag pas verdwijnen op het moment dat er passende vervanging is gevonden. Student & Starter vindt dat sekswerk ergens moet plaatsvinden waar de voorzieningen in orde zijn en waar sekswerkers zichzelf optimaal kunnen beschermen. De gemeente moet er zorg voor dragen dat alle vormen van sekswerk op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Sekswerkers zelf aan het woord
Student & Starter vindt het van belang dat ook met de sekswerkers zelf gesproken wordt wanneer er beslissingen worden genomen over plekken voor en omstandigheden rondom sekswerk. Dat gebeurt vaak te weinig. Hierbij moet gezocht worden naar een vaste gesprekspartner of vertegenwoordiger, en bij specifieke zaken moeten de betrokken sekswerkers zelf benaderd worden.

Geen registratieplicht voor sekswerkers
Student & Starter vindt dat een registratieplicht voor sekswerkers vanuit het oogpunt van privacy te ver gaat. In plaats van sekswerkers te beschermen, vergroot de registratieplicht juist het wederzijdse wantrouwen tussen sekswerkers en de gemeentelijke overheid. Student & Starter ziet meer in legalisering van sekswerk en arbeidscontrole vanuit Inspectie SZW.

Programma van Student & Starter


5) De PVDA Utrecht heeft voor een ‘grote partij’ een vrij beknopte tekst over prostitutie in haar programma staan. Jammer. Ze zijn voor veilige werkplekken en voor behoud van de tippelzone. Het is jammer dat Marleen Haage net de fractie heeft verlaten. Ze had een behoorlijke kennis over het Zandpad dossier, en was betrokken bij het lot van de Utrechtse sekswerkers. Of hier een goede vervanging voor zal komen is nog afwachten.

Uit het programma van de PVDA Utrecht:

Prostituees hebben het recht op veilige werkplekken. Tegen dwang, mensenhandel en misbruik wordt hard opgetreden. De tippelzone blijft waar deze is, inclusief de voorzieningen.

Programma van de PVDA Utrecht


6) De SP wijdt in haar verkiezingsprogramma slechts één regel aan het onderwerp ‘prostitutie’. Ze staan redelijk positief tegenover sekswerkers en nieuwe sekswerkplekken. Wat de SP onderscheidt van andere partijen is dat ze willen dat de gemeente Utrecht zelf sekswerkplekken organiseert. Opzich een nobel idee, maar gezien het feit dat geen enkele andere Utrechtse partij daar iets voor voelt wellicht meer een mooie droom.

Utrecht pakt de regie bij het reguleren van de raam prostitutie in Utrecht en zorgt voor veilige en betaalbare werkplekken.

Programma van de SP Utrecht


7) De VVD Utrecht blijft een geval apart. In hun programma willen ze graag doen overkomen dat ze achter de sekswerkers staan die dit beroep vrijwillig uitoefenen. In de praktijk blijkt dit echter uit niets terug. Queeny Rajkowski, die binnen de VVD over het dossier gaat, heeft alle schijn tegen. Na de sluiting van het Zandpad is de VVD Utrecht steeds kritischer geworden ten opzichte van de opening van nieuwe sekswerkplekken. De tippelzone zou moet sluiten wegens ‘erbarmelijke omstandigheden‘, maar de echte reden is dat de VVD het terrein graag wil laten bestieren door projectontwikkelaars. Het is ook opmerkelijk dat de VVD een termijn van 5 jaar stelt waarbinnen het Nieuwe Zandpad gerealiseerd zou moeten worden. Zoniet, dan moet de gemeente het gebied voor andere doeleinden (nieuwbouw) beschikbaar stellen. Zou het dan toch?

Uit het programma van de VVD Utrecht:

Prostitutie is een legaal beroep in Nederland. Diegenen die dit beroep vrijwillig uitoefenen, horen dit zonder belemmeringen te kunnen doen. De VVD staat pal voor deze vrijheid van beroepskeuze. Van bedrijven in Utrecht – zoals banken – verwachten wij dat zij prostituees accepteren en bijstaan zoals elke andere ondernemer. Helaas heeft de prostitutie nog altijd last van lieden die misbruik maken van mensen. Ook werken sommige mensen in de prostitutie omdat ze verslaafd zijn. De VVD let bij het maken van keuzes voor prostitutielocaties en prostitutievormen scherp op de vrijheid van beroepskeuze, eventuele overlast voor omwonenden, en het welzijn van prostituees en hun klanten. De VVD kiest daarom niet voor een nieuwe tippelzone. Wij willen dat de gemeente stopt met het zoeken naar een nieuwe plek. Wel is er ruimte voor raamprostitutie. Na de terechte sluiting van het Zandpad heeft raamprostitutie een nieuwe plek gekregen. Het Nieuwe Zandpad hoort zo veilig mogelijk te zijn voor prostituees en hun klanten. Ook mag de sociale veiligheid voor omwonenden niet in gevaar komen en toekomstige (woning)ontwikkelingen in de omgeving niet worden belemmerd. De VVD wil dat de exploitant en ontwikkelaar voldoen aan de eisen van de Wet BIBOB, en alles op alles zetten om dwang en mensenhandel onmogelijk te maken. Utrecht heeft geleerd van de sluiting van het Zandpad: een monopolie op het Nieuwe Zandpad is uit den boze. Zo kunnen politie en gemeente bij onoirbaarheden snel ingrijpen zonder de gehele zone te hoeven sluiten. Dit betekent ook dat wij de regels en waarborgen voor prostitutie uit de huidige Algemene Plaatselijke Verordening willen behouden. De VVD wil dat de gemeente op zoek blijft naar ondernemers die het Nieuwe Zandpad willen exploiteren. Als er binnen vijf jaar nog geen zicht is op een exploitant, willen wij dat de gemeente het terrein beschikbaar stelt voor andere doeleinden.

Programma van de VVD Utrecht


Het CDA Utrecht is uiteraard tegen prostitie. Van een Christelijke partij is haast niet anders te verwachten. Opmerkelijk is wel dat het CDA 4 jaar geleden nog wat meer open stond voor nieuwe werkplekken, hetzij niet in een woongebied. “Prostitutie mag in Nederland, ook het CDA wil daar een veilige plaats voor bieden. Bij het Zandpad mogen daarom nieuwe ramen komen met cameratoezicht en bewaking.” Nu slaat het CDA Utrecht een heel andere toon aan, en wil helemaal niet meewerken aan nieuwe werkplekken voor sekswerkers. Zou goed te maken kunnen hebben met de nieuwe coalitie in Den Haag waarin het CDA (en Christenunie) een dikke vinger in de pap hebben.

Uit het programma van het CDA Utrecht:

Coffeeshops en prostitutie
In de afgelopen jaren is de overlast rondom coffeeshops gelukkig drastisch gedaald. Het consequent en duidelijk handhaven van regels loont. Het CDA is blij dat er geen prostitutie meer is in de Hardebollenstraat, waardoor ook de overlast in de buurt enorm is afgenomen. Wat het CDA betreft komen er geen nieuwe plekken voor raam- of tippelprostitutie. Ook moeten prostituees die eruit willen stappen, begeleid en geholpen worden.

Standpunten:
– De gemeente werkt niet mee aan nieuwe raamprostitutie of tippellocaties. Prostitutie door escorts of in bordelen wordt alleen onder strenge voorwaarden toegestaan.
– De gemeente Utrecht moet blijven doorgaan met het subsidiëren van instellingen die uitstapmogelijkheden bieden aan prostituees.

programma van het CDA Utrecht


Uit het programma van de Partij voor de Dieren:

Gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt.
-Er komt alleen een nieuwe prostitutiezone indien sekswerkers veilig kunnen werken.
De huidige tippelzone sluit, maar pas nadat voor de prostituees een nieuw toekomstperspectief duidelijk is.

programma van de Partij voor de Dieren


Uit het programma van de Christenunie:

Prostitutie en mensenhandel: een einde aan het leed achter de schone schijn.

De prostitutiesector is onmiskenbaar verbonden met uitbuiting en mensenhandel. Op dit moment is er in Utrecht sprake van een soort ‘tussenfase’: het oude Zandpad is ontmanteld, de komst van het nieuwe Zandpad wordt gekenmerkt door chaos en problemen, de panden in de Hardebollenstraat zijn door de gemeente opgekocht en het is de vraag wat er met de tippelzone aan de Europalaan gaat gebeuren.

De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor een stad waarin prostitutie zo min mogelijk slachtoffers maakt. De ChristenUnie verzet zich tegen de illusie dat het ‘reguleren’ van prostitutie per definitie betekent dat het veilig en vrijwillig is. De tippelzone, eind jaren tachtig opgericht om drugsverslaafde vrouwen te ‘helpen’, moet sluiten.De gemeente moet met de veiligheidspartners alle middelen inzetten om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. Er is tegenwoordig ook veel thuisprostitutie, waarbij via internet diensten aangeboden worden. Daarbij is er een groot risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil dat de veiligheidspartners ook voor deze ‘onzichtbare’ vorm van prostitutie afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking.

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

De tippelzone heeft allang niet meer het doel waarvoor die ingericht was en wordt gesloten. De vrouwen die dat nodig hebben, krijgen goede opvang en begeleiding. Als de gemeenteraad onverhoopt besluit tot verplaatsing van de tippelzone, moet dit een sterfhuisconstructie zijn: geen nieuwe vergunningen meer. Vrouwen die niet in Utrecht wonen en/of als bijbaan op de tippelzone werken, betalen een inkomensafhankelijke bijdrage om de kosten van toezicht en hulpverlening te dekken. Gemeente, politie, justitie en hulpverleningsorganisaties zetten vol in op de aanpak van uitbuiting en mensenhandel en op exploitanten die prostituees jonger dan 21 jaar laten werken. Er wordt geïnvesteerd in uitstapprogramma’s voor prostituees. Er wordt specifiek beleid ontwikkeld voor ‘onzichtbare’ prostitutie (via internet etc.). De ontwikkelingen van het Nieuwe Zandpad worden gestaakt. Er is te weinig interesse vanuit de (schone) markt. Het gebied wordt ontwikkeld voor woningbouw, met een goede doorfietsroute langs de Vechtoever.
Als er in Utrecht al ruimte wordt geboden aan prostitutie, dan wordt dit behandeld als een zelfstandige economische sector; nu draait de gemeente nog voor te veel kosten op, waarmee prostitutie in feite gesubsidieerd wordt.

Programma van de Christenunie


Meer info over de komende gemeenteraadsverkiezingen:
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.