Stand van zaken Zandpad Juli 2014

Zandpad-nacht1

De gemeente Utrecht geeft in een commissiebrief aan wat de stand van zaken is van de raamprostitutie bij het Zandpad. 160 tot 180 bomen moeten worden gekapt en een riolering en een gasleiding moeten worden verplaatst. Tevens komt de selectieprocedure voor exploitanten aan bod in de brief en geeft de gemeente aan zelfstandige prostituees op weg te willen helpen met hun bedrijf.

Er moeten ongeveer 160 tot 180 bomen van diverse kwaliteit gerooid worden. Om de planning te halen, moeten deze bomen in het voorjaar van 2015 worden gerooid. Dit betekent dat op zeer korte termijn de velvergunning wordt aangevraagd. Er ligt op het nieuwe Zandpad een riolering en een gasleiding die moeten worden verplaatst. Het verleggen van de gasleiding kan (pas) na de winterperiode gebeuren, daarna kan de riolering worden verlegd. Ook is er een bodemverontreiniging, die hoogstwaarschijnlijk moet worden gesaneerd omdat we vanwege de verlegging van de gasleiding en riolering veel grond moeten afgraven.

Selectieprocedure

De gemeente geeft aan te werken aan een beleidsregel over de vergunningen voor exploitatie en vergunningen. Vorige week werd door de rechtbank beslist dat de gemeente Utrecht de exploitatievergunning voor prostitutieboten aan het Zandpad en ramen aan de Hardebollenstraat intrekken en de aanvragen voor nieuwe vergunningen mag weigeren.

Voor deelname aan de selectieprocedure gelden specifieke eisen waaraan moet worden voldaan. Als er meer aanmeldingen zijn dan werkruimten, zal loting plaatsvinden. Als duidelijk is welke aanvragen voor een exploitatievergunning in behandeling kunnen worden genomen, zal de reguliere beoordeling van vergunningsaanvragen plaatsvinden.

Zelfstandige prostituees helpen

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om vrouwen die als zelfstandige prostituee in de prostitutiebranche willen werken, op weg te helpen met hun bedrijf: “Hierbij denken we onder andere aan het samen delen van een aantal facilitaire voorzieningen. Over de uitkomst hiervan informeren we u gelijktijdig met de beleidsregel selectie exploitanten.”

Na de zomer zal de gemeente rondetafelgesprekken voeren met bewoners en belanghebbenden in de omgeving ‘om samen de elementen van goed omgevingsbeheer vorm te geven’. 

Achtergrond

In juli 2013 trok de gemeente Utrecht de vergunningen van de exploitant in nadat er misstanden werden geconstateerd. Volgens de gemeente waren er aanwijzingen van mensenhandel en werd er slecht toezicht gehouden, wat een gevaar voor de openbare orde zou opleveren. De exploitant maakte bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. Nadat de gemeente het bezwaar in september/oktober 2013 ongegrond verklaarde, begon de exploitant een beroepsprocedure bij de rechtbank. De kern van het geschil was of de gemeente terecht heeft vastgesteld dat er aanwijzingen voor mensenhandel waren. De rechtbank besliste dat de gemeente juist heeft gehandeld.

Bron: Duic.nl

Verandering Bestemmingsplan Zandpad

Verder is er op de website van de gemeente Utrecht recentelijk een bericht verschenen met betrekking tot veranderingen aan het bestemmingsplan van het Zandpad.

Vooraankondiging bestemmingsplan Het nieuwe Zandpad
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat bovenstaand bestemmingsplan wordt voorbereid.

Doel
Na de sluiting van de prostitutieramen aan het Zandpad door de gemeente in 2013 heeft de gemeente op 10 april 2014 besloten tot aanwijzing van een nieuwe locatie voor raamprostitutie, dichtbij de oude locatie. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Einsteindreef en de Rioolwaterzuivering ten westen respectievelijk oosten. Ten noorden door de Brailledreef en ten zuiden door de Vecht.

Planning
Naar verwachting zal het plan in het 3e kwartaal van 2014 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.
Er is gelet op de aard van de bestemmingsplannen geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

https://www.utrecht.nl/bestemmingsplannen/het-nieuwe-zandpad-vooraankondiging/


3 reacties on “Stand van zaken Zandpad Juli 2014”

  1. F.Snel schreef:

    Wat een onzin dit verhaal ! Wie gaat WAT huren en wat kan je huren van WIE is het wat je wilt huren enz enz .

  2. Fietsertje schreef:

    Wat een gedoe allemaal om de prostitutiezone amper 200 m te verplaatsen. Het is wel duidelijk dat de meisjes en de bootjes weg moesten. Ambitieuze plannen om het hele gebied Overvecht Z.O. op te waarderen. Sociale woningen worden vervangen door duurdere koopwoningen. Toeristische route langs het Zandpad. En dan bouwplannen op het oude ziekenhuisterrein, zoek maar op Mesos Overvecht. Twee honderd vijftig koopwoningen op te leveren in 2016, (”in een groene setting”) en een kade voor plezierjachten. In juni 2008 berichten in de media over een nieuwe woonwijk op het riool zuivering terrein, zoek maar op rioolzuivering Zandpad. Vlg. Jobben van Wegra op internet zo’n 450 appartementen in hoogbouw met uitzicht op de Vecht, en natuurlijk niet op rode lampjes. Het plan is afgeblazen door de slechte woningmarkt maar het blijft een hele mooie locatie in een van de mooiste delen van de stad. De nieuwe prostitutiezone ertussen. Of iemand 8 miljoen wil steken in zo’n onzeker project ? Banken en gemeente financieren niet. Ik zal niet verbaasd zijn als het op de lange baan komt en wordt vergeten. Het is nooit gelukt een raambuurt te verplaatsen, denk maar aan de vroegere rosse buurten Katendrecht en het Spijkerkwartier, van Eroscentra is nauwelijks wat terechtgekomen. Als de dames niet voortdurend de publiciteit opzoeken is er voor de gemeente geen reden meer, men kan het hoofdpijndossier prostitutie wel missen.

  3. Steven schreef:

    Die nieuwe locatie is al slecht omdat je pal op de zuivering zit en met deze extra benodigde werkzaamheden gaat niemand er nog tijd aan besteden. Beter kan een investeerder op een bordeel in een gebouw gaan gokken.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.