Zandpad Utrecht, Bestuurlijk Kapot Gemaakt

schaak
Laatste update 9 Juli 2014

Binnen nu en 2 weken zal de rechter uitspraak doen in de zaak die de Wegra tegen de gemeente Utrecht aangespannen heeft. Er bestaat een reële kans dat Wegra de rechtzaak wint, en wanneer dit gebeurt ontstaat er een vreemde situatie. De redenen die de gemeente Utrecht een jaar geleden gaf voor het niet verlengen van de exploitatievergunning van Wegra worden dan door de rechter ongeldig verklaard.  Wegra zou dan in theorie opnieuw een exploitatievergunning kunnen aanvragen voor de ramen aan de Hardebollenstraat en de boten aan het Zandpad, want anders dan bij de rest van de exploitanten is de vergunning van Wegra niet ‘ingetrokken’  maar alleen niet opnieuw ‘verlengd’.

Natuurlijk geeft het te denken dat 3 maanden voordat de vergunning van de grootste raamexploitant van Utrecht verloopt eerst alle kleinere raamexploitanten stuk voor stuk hun vergunning verliezen. Dit terwijl er eind 2012 uit een  evaluatie-rapport blijkt dat de situatie op het Zandpad beter is geworden ten opzichte van de jaren ervoor. Ook wordt er tijdens de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 19 & 21 maart 2013 met geen woord gerept over ‘laakbaar’ gedrag van de exploitanten.
In dit artikel is hier al eerder aandacht aan besteed.
Zie: Afrekening zandpad waarschijnlijk in voorjaar 2013 bekokstoofd.

In theorie zou Wegra dus opnieuw een vergunning kunnen aanvragen, alleen is in de tussentijd de APV (algemene plaatselijke verordening) voor het gebied rond het Zandpad behendig door de gemeente aangepast.
Een nieuwe regel in de herziene APV is dat de eigenaar van prostitutieramen niet tegelijk ook exploitant mag zijn. Een regel die bijna in het leven lijkt te zijn geroepen om de huidige raameigenaren, die in de meeste gevallen ook exploitant waren, schaakmat te zetten. De Wegra is eigenaar van een kleine 100 ramen aan het Zandpad en 17 in de Hardebollestraat, en dat maakt het opnieuw exploiteren door Wegra zelf dus onmogelijk.
Met een eventuele positieve afloop van de rechtzaak voor Wegra zou het ergens logisch zijn dat de APV ook opnieuw op de schop zou moeten, immers is er dan niet genoeg bewijs voor de strafbare feiten waarop de nieuwe APV gebaseerd en aangepast is. Toch zal de kans erg klein zijn dat ook de veranderingen in de APV terug gedraaid zullen worden, een gemeente mag immers de APV aanpassen wanneer ze wil.

Wat in theorie mogelijk is, is dat een nieuwe exploitant de ramen / boten huurt van de Wegra. Freya Exploitatie heeft al vrij snel na de sluiting van de boten aangegeven deze opnieuw te willen gaan exploiteren, onder andere op advies van Burgemeester Wolfsen zelf. We horen het hem nog zeggen; “een coöperatie van prostituées zal aangemoedigd en geholpen worden” .
Inmiddels ligt er bij Freya al sinds eind vorig jaar een contract met Wegra voor de huur van de boten waarbij de huurprijs voor prostituées hetzelfde is gebleven als voor de sluiting, een raamhuur die als één van de laagste gold in Nederland. Echter zijn alle vergunningsaanvragen van mogelijke nieuwe exploitanten, Freya, Midnet en Macha’s door de gemeente (voorlopig) afgewezen. De reden die de gemeente hiervoor gaf was dat onder andere de vroegere exploitanten/huidige raameigeneren alsnog te veel aan de verhuur zouden overhouden. Wanneer we echter kijken naar de  feiten in text hieronder, die Freya tijdens de raadsinformatieavond van 10 juni uitdeelde, zien we dat dit argument van de gemeente niet opgaat.

Uit de van text van Freya Exploitatie uitgedeeld tijdens RIA 10 Juni 2014 (hele text hier):
De gemeente eiste dat er een huuraanpassing zou komen (voor de ramen aan de hardebollenstraat red.). In de brief die we nu op 3 juni 2014 gekregen hebben staat dat er een huurprijs was afgesproken met de verhuurder van € 348.000,= (voor 17 ramen per jaar red.). Dat was volgens de gemeente een reden tot afwijzing, want de verhuurder zou er te veel aan overhouden.
Wat zijn de feiten?
Aanvankelijk vroeg de verhuurder € 428.000,=. De gemeente wilde een lagere huurprijs, maar heeft nooit gezegd hoe deze berekend moest worden. Uiteindelijk is afgesproken 15% van de WOZ waarde van de panden. De verhuurder was na lang aarzelen bereid daarmee akkoord te gaan. De huur daalde daarmee van € 428.000,= naar € 198.000,- een reductie van 55 %. We hebben de contracten bij de gemeente ingediend, getekend en wel.

En wat schrijft de gemeente in de afwijzing? Er is een huur van € 348.000,- overeengekomen, een duidelijke leugen. Want reken nu eens uit: € 198.000,= voor 17 ramen, 34 werkplekken (de ramen worden twee keer per dag in een shift gebruikt) is 198000 / 34 / 365 is € 15,96. U leest het wel: € 15,96 voor één shift van 12 uur. Dat is de huurprijs van een raam en dat is volgens de gemeente onaanvaardbaar. En wat vragen wij aan de prostituees? € 500,= inclusief BTW per week.

De huur voor een raam aan de hardebollestraat per week is dan simpel te ontleden in:
€ 111,72 (7 x 15,96) voor Wegra.
€ 388,28 voor Freya Exploitatie, waar kosten voor beveiliging en broodfonds nog vanaf gaan.
In totaal maakt dat 500,- inclusief BTW.  Een raamhuur die vergeleken bij andere raamhuren in Nederland bijzonder laag is.
Dat de gemeente Utrecht alsnog het argument durft in te brengen dat de raameigenaren te veel overhouden zegt veel over de houding die de gemeente heeft ten opzichte van de heropening van de ‘oude’ ramen.
Het is zelfs zo dat  het contract dat Freya (en Midnet), op advies van Burgemeester Wolfsen, met de vroegere exploitanten hebben gesloten nu zelfs tegen ze gaat werken. De gemeente stelt namelijk dat voor de vergunningaanvraag voor de ‘nieuwe prostitutie-zonè’ ze de vergunningaanvraag voor de boten moeten laten vallen om niet afgewezen te worden. Ook wordt de landelijke Bibob nu opgehouden doordat Freya en Midnet contracten hebben met de oude exploitanten, terwijl ze allebei ‘schoon’ bevonden zijn door de plaatselijke Bibob.

bestuurlijkkapot3

Een snelle heropening van het ‘oude Zandpad’ zal dus, ook wanneer de rechter in het voordeel van de Wegra beslist, hoogstwaarschijnlijk zeker geen direct gevolg zijn. Huidige exploitanten kunnen niet exploiteren omdat ze tevens eigenaren zijn, de 3 aspirant-exploitanten (Freya, Midnet & Macha’s) wordt voorlopig geen vergunning verleend en wanneer er een nieuwe exploitant zich meldt zal er eerst maanden overheen gaan voordat deze aan de richtlijnen van gemeente voldoet, als dat uberhaubt kan, en door de Bibob gescreend is. Het ‘bestuurlijke kapot maken’ van het (oude) Zandpad lijkt inmiddels behoorlijk gelukt.
De rechter heeft nog tot en met volgende week om zich te beraden in de zaak.  Zowel Wegra als de gemeente Utrecht hebben al aangegeven in hoger beroep te gaan.

UPDATE 9 Juli 2014:

De rechter in deze zaak, mevrouw Verra, trekt er wat meer papier voor uit dan haar even partijdige en vooringenomen collega een jaar geleden in de voorlopige uitspraak maar het is helemaal dezelfde riedel onredelijke verwijten. Het feit dat er o.a. een zaak (Anaconda) gebruikt wordt die stamt uit een tijd waarin de bepaling in de handhavingsstrategie dat er zonder waarschuwing gesloten mag worden bij vaststelling van zogenaamde signalen van mensenhandel, nog niet van kracht was, spreekt al boekdelen. Ook de weigering in te gaan op de niet onderbouwde verwijten van “slecht levensgedrag” aan het adres van WEGRA-werknemers met als reden dat niet doorgegeven signalen van mensenhandel al voldoende reden voor sluiting zijn, getuigt van partijdigheid.

Zie ook oudere blogposts:

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/08/04/afrekening-zandpad-waarschijnlijk-in-voorjaar-2013-bekokstoofd/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/09/18/strategie-verandering-bestemmingsplan-zandpad-door-wolfsen/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/11/26/zandpad-januari-2013-geen-vuiltje-aan-de-lucht/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/02/toekomstvisie-raamprostitutie-utrecht/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2013/12/23/gemeente-tactiek/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/01/02/over-woningbouw-aan-het-zandpad/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/02/21/situatie-zandpad-een-overzicht/

https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/05/08/vraaggesprek-met-caja-van-tolie-freya/

Advertenties

2 reacties on “Zandpad Utrecht, Bestuurlijk Kapot Gemaakt”

  1. Willie Post sr. schreef:

    Zodra politici zich met een commerciële sector bezig houden, dan moet je oppassen. Dat zie je bij banken, woningcorporaties en zorginstellingen. Het is onveiliger geworden en de kosten zijn hoger. Twee burgemeesters hebben bovendien hun belofte gebroken. Aleid Wolfsen gaf aan te zullen helpen, als de vrouwen zelf gingen exploiteren. Hij veranderde gewoon de regels toen ze alle stukken kwamen inleveren. Jan van Zanen beloofde binnen drie maanden een alternatieve locatie te regelen en dat wordt nu bijna drie jaar.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s