Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen

uks-stemwijzer

In deze blogpost stemadvies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in de stad Utrecht. Dit stemadvies focust zich op de standpunten van partijen ten opzichte van (raam)prostitutie in Utrecht, welke in 2013 door de gemeente onmogelijk is gemaakt.
Met het ingrijpen van toemalig burgemeester Aleid Wolfsen is één van Europa’s bekenste prostitutiestraten na ruim 60 jaar de nek omgedraaid zonder dat er van te voren na werd nagedacht over de mogelijke gevolgen hiervan voor betrokken prostituées. Ondanks dat de situatie rondom het voormalige prostitutie gebied het Zandpad (en Hardbollenstraat)  inmiddels ( of: al dan niet bewust)  een erg complexe zaak aan het worden is, zegt Utrecht nu een nieuw prostitutiegebied te willen ontwikkelen haaks op het Zandpad. Of dit gebied er ooit zal komen zal de tijd leren, vooralsnog lijken allerlei initiatieven te worden tegen gewerkt.

Hieronder een beknopt overzicht van de standpunten van de grotere partijen in Utrecht ten opzichte van (raam)prostitutie in de stad.  Er doen natuurlijk ook een groot aantal nieuwe, kleinere partijen mee, hier is echter niet altijd van bekend hoe ze zich verhouden ten opzichte van dit onderwerp (wordt aan gewerkt). We focussen ons vooralsnog eerst op de grotere partijen uit de huidige gemeenteraad.
De meeste partijen vertellen in hun partijprogramma’s dat ze de prostitutie in Utrecht willen behouden en een nieuwe plaats willen geven. In de praktijk blijkt echter dat ze hier niet altijd even duidelijk naar handelen. Alle partijen in de huidige raad zijn schuldig aan het feit dat ze hebben toegestaan dat zonder voorzorgsmaatregelen voor de werkzame vrouwen alle vergunningen vorig jaar zijn ingetrokken. Hierdoor zijn de meeste vrouwen in plaats van ‘beter’,  inmiddels een stuk slechter af en is hun toekomst erg onzeker.

Eerste advies : Vergeet niet te STEMMEN !

Partijen die meedoen aan de verkiezing:

 1. Groenlinks
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
 3. Democraten 66 (D66)
 4. VVD
 5. CDA
 6. SP (Socialistische Partij)
 7. ChristenUnie
 8. Basis Inkomen Partij (BIP)
 9. ONSUTRECHT
 10. OPA Utrecht (Ouderen Politiek Actief)
 11. Student & Starter
 12. Stadsbelang Utrecht
 13. Partij Vrij Utrecht (PVU)
 14. Nederland Duurzaam
 15. Libertarische Partij (LP
 16. Ouderen Partij Utrecht (OPU)
 17. Partij voor de Dieren

Naast zeven partijen uit de huidige gemeenteraad nemen tien nieuwe partijen deel aan de verkiezingen.
Bron: http://www.utrecht.nl/publiekszaken/verkiezingen/nieuws/#c79719

Groenlinks
groenlinks

Standpunt groenlinks over raamprostitutie in Utrecht:
De signalen van mensenhandel in Utrecht hebben GroenLinks geschokt. Het was noodzakelijk om snel en adequaat in te grijpen. Het is echter zaak dat er nu op korte termijn werkplekken worden gecreëerd waar prostituees legaal en veilig kunnen werken. Vrouwen die vrijwillig voor dit werk kiezen behandelen we als gewone zzp’ers. Prostituees die willen stoppen bieden we opvang, voorlichting over hun rechten en begeleiding naar ander werk. GroenLinks wil dat in de prostitutie meer macht komt te liggen bij de sekswerkers. Wij steunen daarom initiatieven van prostituees om voor hun belangen op te komen. We willen dat prostituees zelfstandig of als collectief een vergunning kunnen aanvragen, zonder tussenkomst van pooier of exploitant.

UKS over Groenlinks:
Grootste partij in Utrecht, lijkt zich redelijk in te zetten voor de prostituée. Ondertekende de motie ‘open de ramen’ op 19 december 2013 om de boten tijdelijk te heropenen, en organiseert “denktank 2014” met onder andere als onderwerp ‘Prostitutiebeleid waarin sekswerkers meer macht krijgen’. Zet verder erg in op ‘meer groen’  in de stad dus kappen van bomen voor eventuele nieuwe zonè zal niet goed liggen.
Lijsttrekker Heleen de Boer lijkt redelijk betrouwbaar,  heeft goede banden met Marjan Wijers (Macha’s) die voor een nieuwe prostitutiezonè pleit.
Meer info: Klik Hier

PVDA (Partij van de Arbeid)
pvda

Standpunt PVDA over raamprostitutie in Utrecht:

Momenteel is er geen mogelijkheid tot raamprostitutie in Utrecht. De vergunning van de laatste exploitant is terecht* afgepakt. Uitbuiting en mensenhandel zijn immers onacceptabel en moet hard worden aangepakt. De PvdA wil een gereguleerde prostitutie mogelijk maken die veilig is voor de vrouwen die dat werk doen en geen overlast veroorzaakt voor de bewoners in de omgeving. Er wordt nu gewerkt aan een oplossing. De PvdA vindt het belangrijk dat dit gebeurt in samenspraak met zowel prostituees als omwonenden. Tegen overlast en criminaliteit moet hard worden opgetreden.
Door: Gilbert Isabella

UKS over PVDA:
Over de PVDA(chterbaksen) kunnen we kort zijn, het is de partij van Aleid Wolfsen en Lodewijk Asscher, beide verantwoordelijk voor het sluiten van meer dan 400 prostitutieramen in de afgelopen paar jaar. Zetten exploitanten weg als criminogeen, en beloven prostituées hulp te bieden maar laten weinig horen wanneer ramen eenmaal gesloten zijn (zie Zandpad & Project 1012 op de Wallen). De partij is de laatste tijd vooral in het nieuws met integriteitkwesties als zelfverrijking en vriendjespolitiek. (Misschien Pvda-medewerkers eerst Bibob screenen in de toekomst?)
Lijsttrekker Gilbert Isabella lijkt niet erg betrouwbaar daar er gezegd wordt dat hij de komst van tijdelijke werkplekken langs het Zandpad dwarsboomde door dit juridisch niet mogelijk te achten.
* Opmerkelijk is dat lijsttrekker Gilbert Isabella het woord ‘terecht’ gebruikt in zijn betoog terwijl er hierover nog een rechtzaak loopt.

Meer info: Klik Hier

 

D66
d66
Standpunt D66 over raamprostitutie in Utrecht:
Prostitutie is een legaal beroep en daar is wat D66 betreft ruimte voor in Utrecht. Het welzijn en de veiligheid van de prostituees staat daarbij voorop. D66 achter de maatregelen om mensenhandel stevig aan te pakken. De prostituees die na de sluiting van het Zandpad hun werkplek kwijt zijn geraakt, zijn kwetsbaar en kunnen nog steeds slachtoffer worden van uitbuiting. Er moeten daarom goede uitstapprojecten zijn voor prostituees die willen stoppen. D66 steunt de inzet van prostituees om samen te komen tot een coöperatieve samenwerking. De gemeente moet er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuwe locatie wordt aangewezen voor raamprostitutie.

UKS over D66:
D66 lijkt redelijk kritisch ten opzicht van de sluiting van de ramen, maar werd dit (net als groenlinks) pas nadat alle vergunning inmiddels waren ingetrokken.  Ook moet gezegd worden dat het idee voor het ontbinden van de ligplaatsovereenkomsten van de boten aan het Zandpad voor het eerst ten gehore werd gebracht in een gemeenteraadsvergadering door Selma Bas (D66). Hierna werd het Waterschap door Wolfsen benaderd met dit verzoek.  Op 19 december diende Selma Bas een motie in om tijdelijke raamprostitutie weer mogelijk te maken op de boten aan het Zandpad, helaas heeft dit weinig effect gehad.
In Den Haag blijft D66 blijft faliekant tegen het ‘Zweedse model’ wat opzich positief is, hoewel D66 daarbij wel erg ‘pro-europa’ is, waar net een grote meerderheid vóór heeft gestemd voor het criminaliseren van bezoekers van prostituées (zoals in Zweden).
D66 als partij lijkt zich goed in te zetten voor de prostituées, alleen Selma Bas (D66 Utrecht) wekt de indruk niet helemaal oprecht te zijn.
Meer info: Klik Hier

VVD
vvd
Standpunt VVD over raamprostitutie in Utrecht:

Prostitutie ziet de VVD als een legaal beroep en daar hoeft de overheid geen grote rol in te spelen, behalve vergunningverlening en strenge handhaving, met name om mensenhandel aan te pakken. De VVD ziet als enige verdere rol van de gemeente het aanwijzen van gebieden waar raamprostitutie mag plaatsvinden. De ruimte, verhuur en exploitatie is aan de markt. Het Zandpad was en is een ideale plek voor het uitoefenen van de raamprostitutie en de VVD wil dan ook het liefst dat het hier terugkomt. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wil de VVD dat er andere gebieden worden aangewezen. De gemeente moet ook op de nieuwe locaties geen enkele rol hebben in de verhuur of exploitatie. Raamprostitutie moet blijven, maar er komt geen staatsbordeel!

Uit verkiezingsprogramma 2010-2014:

In Utrecht werken bijna 1000 vrouwen op het zandpad in de
prostitutie. Geschat wordt dat veel meer dan de helft van deze
vrouwen gedwongen wordt. Alle middelen zijn voor de gemeente
geoorloofd om de vrouwen uit deze situatie te helpen en de
pooiers aan te pakken. Het moet afgelopen zijn met deze vorm
van moderne slavernij.

UKS over VVD:
VVD zegt voor de nieuwe zonè aan het Zandpad te zijn, maar was voorheen wel voor het sluiten van de Hardebollenstraat.
Positief is dat VVD tegen overreguleren van nieuwe prostitutie-ramen door gemeente is, bijvoorbeeld  door exploitanten maar 20% van het totaal aantal ramen te laten verhuren, of een maximum huurbedrag voor exploitanten in te stellen.
Niet erg positief is dat in het vorige verkiezingsprogramma de VVD schermde met ongefundeerde cijfers waarin aangenomen werd dan meer dan 50% van de prostituées aan het Zandpad gedwongen werd.
In het huidige verkiezingsprogramma staat er niets over prostitutie.
Lijkt verder redelijk betrouwbaar.
Meer info: Klik Hier

CDA
cda
Standpunt CDA over raamprostitutie in Utrecht:
Prostitutie trekt veel criminaliteit en overlast aan. Dat wil het CDA niet in onze buurten. Daarom willen wij dat in de Hardebollenstraat geen hoeren terugkomen.
De overlast voor die buurt heeft lang genoeg geduurd. Bewoners zien dat het nu rustig en veilig is, dat moet zo blijven.
Prostitutie mag in Nederland, ook het CDA wil daar een veilige plaats voor bieden. Bij het Zandpad mogen daarom nieuwe ramen komen met cameratoezicht en bewaking.
We maken het prostituees makkelijk om een ander leven te kiezen en blijven dus instellingen steunen die hen daarbij helpen.

UKS over CDA:
Het CDA vindt dat in een ideale wereld geen prostitutie zou moeten bestaan, maar zegt zich ervan bewust te zijn dat een ideale wereld niet bestaat en prostitutie daarom goed gereguleerd moet worden.
In Utrecht maakt het CDA zich al een tijd hard voor sluiting Hardebollenstraat, en wil alle prostitutie aan het Zandpad concentreren.
Het CDA ondertekende de motie van D66 om de ramen aan het Zandpad tijdelijk te heropenen niet en lijkt zich niet erg duidelijk hard te maken voor de problemen van de gedupeerde prostituees op dit moment.
Ook stemde een groot deel van de CDA-Europarlementariërs vóór, om het Zweedse model in Europa in te voeren.
Meer info: Klik hier

SP
sp

Uit het verkiezingsprogramma van de SP van 2014:
Utrecht pakt de regie bij het reguleren van de raam prostitutie in Utrecht en zorgt voor veilige en betaalbare werkplekken.

UKS over SP:
SP lijkt als één van de weinig partijen in Utrecht een beetje begaan met de situatie waarin prostituées zich nu bevinden door de sluiting van de boten en Hardebollenstraat, en komt ook met concrete ideeen. Ze pleitte kort na het intrekken van de vergunning al voor het neerzetten van tijdelijke cabines naast het Zandpad om de tijd dat er geen ruimtes beschikbaar waren te overbruggen. Dit idee werd echter door Gilbert Isabella (pvda) van de tafel geveegd.

SP is voor het reguleren van raamprostitutie door de gemeente zelf, door ruimtes waarvan gemeente eigenaar is ter beschikking te stellen voor prostitutie zoals ook in Eindhoven gebeurt.
Raadslid Michel Eggermont toonde zich bovendien als enige raadslid geinteresseerd in aspirant in spè ‘Freya’ door op de door haar georganiseerde informatieavond met betrekking tot de nieuwe APV te verschijnen.
Meer info : Klik Hier

ChristenUnie
cu

De ChristenUnie ziet prostitutie het liefst zo snel mogelijk verdwijnen uit de wereld. Een onrealistisch ideaalbeeld, waarvan ze er wel meer op nahouden.
De partij legt haar eigen bekrompen gedachten graag anderen op, en grijpt daarbij alle mogelijkheden aan om prostituées, klanten van prostituées, exploitanten etc in kwaad daglicht te stellen. Het doel ‘heiligt’ de middelen. Kwalijk is dat ze met deze middelen de publieke opinie over prostituees steeds maar weer negatief beinvloeden, en zo indirect steeds meer vrouwen dwingen ‘ondergronds’ te gaan werken ten koste van hun eigen veiligheid.  Momenteel gelukkig maar 1 zetel in de Utrechtse gemeenteraad.

Wat zeggen de inwoners zelf ?
Of de nieuwe prostitutie-zonè er zal komen zal in ieder geval niet aan de  Utrechtse bevolking liggen.  Volgens het online dagblad ‘Utrecht Dichtbij’  vindt 80%  dat er meer voorzieningen moeten komen voor prostituées.
Nu maar hopen dat er ook gestemd gaat worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

stelling-meervoorzieningen01

Meer info over de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen in onderstaande video.

Bronnen:
http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/home/stelling/1970/-Meer-voorzieningen-voor-prostituees-.aspx
https://www.mattermap.nl/bekijk/qFt5M/voorzieningen-voor-prostituees


One Comment on “Stemadvies Gemeenteraadsverkiezingen”


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.