Opmerkelijk: Voorstel ontbinding huurcontracten kwam van gemeente

Gisteren ontvingen we op deze blog een bericht met betrekking tot de ontbinding van huurcontracten van de boten aan het Zandpad door het Hoogheemraadschap.
In de notulen van het algemeen bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 10 oktober blijkt “een verzoek van de gemeente Utrecht te zijn ontvangen om gezamenlijk te kijken naar de huurcontracten betreffende een aantal boten gelegen op de Vecht aan het Zandpad in Utrecht.”
Het lijkt er dus op dat, anders dan Aleid Wolfsen ons allen graag doet geloven, het initiatief voor ontbinding voor huurovereenkomsten wel degelijk vanuit de gemeente kwam.
Hierop is door bovengenoemde een brief gestuurd met een tweetal vragen aangaande dit onderwerp.

De oorspronkelijke brief naar het Waterschap:

Utrecht 10 December 2013

Geacht bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,

Ik heb vernomen dat de huurovereenkomsten van de prostitutieboten aan het Zandpad worden opgezegd. Dit is een onverwachte wending en ik zou graag nadere toelichting willen over de besluitvorming.

Ik lees in de notulen van het algemeen bestuur van 10 oktober 2013 dat “een verzoek van de gemeente Utrecht is ontvangen om gezamenlijk te kijken naar de huurcontracten betreffende een aantal boten gelegen op de Vecht aan het Zandpad in Utrecht.”. Ik zou een kopie van deze brief graag ter inzage ontvangen. Ook zou ik graag een kopie van de reactie van het bestuur op deze brief ontvangen.

Verder zou ik willen weten of omtrent het besluit “huurovereenkomsten van de prostitutieboten aan het Zandpad worden opgezegd” een inzage procedure is geweest. Zo ja, op welke punten was inspraak, wat was de inspraaktermijn en welke reacties zijn binnen gekomen en wat is daar mee gedaan. Zo nee, waarom niet en gaat dit nog gebeuren?

Reactie Waterschap:

Reactie-Waterschappen

Het waterschap zegt dus dat het een privaatrechtelijk besluit is, maar wie is dan die private partij die dit besluit heeft genomen? En waarom zijn zowel het gemeentelijk verzoek, als het besluit van het waterschap slechts mondeling van aard ?

Bovendien: het beloven van een ‘extra boot’ op 14 november voor de Macha’s door Wolfsen blijkt op deze manier overduidelijk een ‘dode mus’.  Immers, de gemeente was voor 10 Oktober al aan het plannen om ligplaatsvergunningen te kunnen laten intrekken. Daarbij weet Wolfsen zelf ook maar al te goed dat één enkel bootje langs het Zandpad geen enkele kans van slagen heeft, en kon dit dus makkelijk beloven om zich zo weer van zijn ‘liberale kant’ te laten zien.

Update 17 januari:

Ook Hans Berends (leefbaar Utrecht) geeft aan dat gemeente aandeel heeft in het bestuurlijk kapot maken van het Zandpad door aanzetten tot het ontbinden van huurcontracten van de boten aan het Zandpad, hoe graag Aleid Wolfsen ook wilden laten geloven dat het initiatief van het Waterschap zelf kwam.
De vraag die echter blijft prangen is: op grond van met welke reden heeft het Waterschap de privaatrechtelijke overeenkomst met exploitanten verbroken ?

bestuurlijkkapot

bestuurlijkkapot2

achterbaks


18 reacties on “Opmerkelijk: Voorstel ontbinding huurcontracten kwam van gemeente”

 1. Peter schreef:

  Is dit nu echt allemaal waar?
  Kan dit zomaar, is er niemand die hier kritische vragen over stelt in de raad?
  Hier gebeuren toch oneerbare praktijken?
  Welke partij helpt? Op wie moet ik bij de verkiezingen stemmen?!?!?!?!

 2. F.Snel schreef:

  Dat kan allemaal zie wat de heer DEBOK schreef , ambtenaren hebben lak aan hun eigen regels . Gedragscode ambtelijke integriteit : OPENHEID ” Het handelen van een ambtenaar is TRANSPARANT , opdat OPTIMALE verantwoording mogelijk is en de controlerende organen VOLLEDIG inzicht hebben in het HANDELEN van de ambtenaar en de beweegredenen daarbij .!

 3. F.Snel schreef:

  Gedragscode 2 : ZORGVULDIGHEID : Het handelen van een ambtenaar is zodanig dat ALLE organisaties en BURGERS op GELIJKE wijze en met RESPECT worden bejegend en dat belangen van partijen op CORRECTE wijze worden afgewogen !

 4. Vragensteller schreef:

  Welke reden heeft het Waterschap om de contracten eenzijdig te ontbinden? Als er contracten zijn voor de huur van ligplaatsen van de boten, en de huur wordt betaald, op basis waarvan kan het Waterschap dan ineens eenzijdig de overeenkomsten eindigen?

 5. Peter schreef:

  Gewoon door het (gedeeltelijke) geheime rapport over “mensenhandel ” op het Zandpad te slikken als zoete koek. Erin meegaan. Op verzoek van men. Wolfsen.
  bestuur/civiel rechtelijk misschien ok….(aannames, dus geen bewijs, zijn dan voldoende)
  Maar strafrechtelijk absoluut niet te bewijzen. ABSOLUUT NIET.
  Conclusie: niemand heeft feitelijk wat gedaan, maar ambtseed gaat voor.
  Hoeveel word er nog meer kapot gemaakt tot we tot Oost-Europese toestanden komen?
  Corruptie, vriendjespolitiek, angst, propaganda en stemmingmakerij….
  Ik ben verdrietig. Dat ik op mijn leeftijd nog de ondergang van de democratie in Nederland moet meemaken. 😦

  ps burgemeester van Zanen, help onze stad a.u.b.

 6. Peter schreef:

  Ik heb me er zeer in verdiept, er veel in tijd in gestoken.
  Ik kan met stelligheid zeggen: ER IS NIEMAND VAN DE EXPLOITANETN (of hun personeel) AANGEKLAAGT, VEROORDEELD, DIRECT BESCHULDIGD OF WAT DAN OOK!!!!!

 7. Peter schreef:

  Ik heb me er zeer in verdiept, er veel in tijd in gestoken.
  Ik kan met stelligheid zeggen: ER IS NIEMAND VAN DE EXPLOITANTEN (of hun personeel) AANGEKLAAGT, VEROORDEELD, DIRECT BESCHULDIGD OF WAT DAN OOK!!!!!
  NIEMAND!!!!!! Wie kan hier nou wat mee? Dit kan toch niet?

  • anoniem schreef:

   Peter ik kan je zelfs vertellen dat er “geen” strafrechtelijke onderzoeken lopen. Ook niet naar de mensen die van alles en nog wat beschuldigd worden.

 8. anoniem schreef:

  Om jullie een indicatie te geven, van de werkwijze van de gemeente………

  Als 2 vriendinnen besluiten in 2010 een verklaring afteleggen bij de politie ten na dele van werknemers van de exploitanten.

  Zou je toch “mogen” verwachten dat deze verklaringen volledig overeenkomen…..

  Deze verklaringen zijn zelfs “tegenstrijdig”…

  Blijkbaar twijfelde de politie ook over deze verklaringen, want anders zou je toch verwachten dat zij de personen tegen wie deze is gericht op z’n minst zouden verhoren…. Dit is nooit gebeurd.

  Dit weerhield ze der echter niet van om deze te vermelden in de bestuurlijke rapportage.

 9. Vragensteller schreef:

  Peter, bedankt voor je reacties en informatie. Maar eigenlijk ben ik benieuwd naar een antwoord door de eigenaren van de boten. Ik neem aan dat het Waterschap een schriftelijke mededeling gedaan heeft dat de ligplaatsvergunningen (of -contracten) ingetrokken zijn. Welke reden(en) heeft het Waterschap aangegeven voor deze eenzijdige intrekking?

 10. Peter schreef:

  Ik ben een eigenaar 😦

 11. Stevan schreef:

  Iedereen kletst maar een beetje aan hier.
  Niemand weet waar hij het over heeft of is wie hij is.
  Allemaal prima zo! Geen gezeur en geen gezeik.

 12. Vragensteller schreef:

  Vooropgesteld, met mijn vragen heb ik goede bedoelingen. Je kunt er je voordeel mee doen. In de reactiemogelijkheden van de eigenaren van de werkboten (prostitutieboten) lijkt het me van belang wat het Waterschap precies als reden aangeeft.
  Ik denk dat het als volgt is. De Vecht is van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap kan publiekrechtelijk regelen wat wel en niet mag op de Vecht. En ze kunnen privaatrechtelijk met personen of rechtspersonen (bedrijven, officiële organisaties) iets regelen. Dan is er dus een overeenkomst tussen twee private partijen, de eigenaar van de Vecht (waterschap) en de huurder van de ligplaats (persoon of rechtspersoon).
  De woonboten die op veel plaatsen in de Vecht liggen hebben van het waterschap een huurovereenkomst, dus een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het waterschap en de betreffende eigenaar. In die overeenkomst is ook geregeld wat redenen kunnen zijn van ontbinding van de overeenkomst. Het waterschap kan dus niet zomaar eenzijdig ontbinden, anders zouden de huurders van de ligplaatsen vogelvrij zijn.

  Hoe is dat geregeld bij de werkboten aan het Zandpad? Is daarvoor ook een duidelijke huurovereenkomst waarin ook de mogelijkheden van beëindiging geregeld zijn? Als er in plaats daarvan een vergunning of ontheffing is, dan is dat heel iets anders.
  Blijkbaar waren er (zoals door het Waterschap in hun reactie van 20 december aangegeven is) huurovereenkomsten. Het kan toch niet zo zijn dat de ene overheidsinstantie (waterschap) op basis van een signaal van een andere overheidsinstantie (gemeente) zomaar een privaatrechtelijke overeenkomst eindigt. In dat geval is het dus van groot belang welke reden het Waterschap aangeeft voor de eenzijdige ontbinding, zodat die ontbinding aangevochten kan worden.
  Als voor 34 werkboten ligplaatsen verhuurd worden aan meerdere ligplaatshuurders, dan kan een verhuurder toch niet op basis van geruchten over een paar mensen een overeenkomst ontbinden voor alle ligplaatsen. Of als in het ergste geval één iemand werkelijk schuldig zou blijken te zijn voor iets dat zich buiten de inhoud van de huurovereenkomst afgespeeld heeft, dan is dat toch geen reden om te ontbinden. En nu ontbindt het waterschap blijkbaar de huurovereenkomsten met alle eigenaren.
  Dan moeten ze dus een verdomd goede reden hebben voor die ontbinding. Ik denk dat zo’n goede reden er niet is. Dus is het antwoord van groot belang, op de vraag: welke exacte reden geeft het waterschap?

 13. Stevan schreef:

  De verdenkingen vd gemeente zijn voldoende voor ontbinding als slechte huurder door het waterschap.

 14. Stevan schreef:

  Ook als deze verdenkingen anderen personen betreft.
  Geen strafbaar feit gepleegd. Wel gestraft.

 15. Vragensteller schreef:

  Aan Stevan: vind jij dat, of vindt het waterschap dat, of denk je dat het waterschap dat vindt? Maar de vraag is nog niet beantwoord, welke exacte reden geeft het waterschap?
  Is er een eigenaar die precies wil laten weten welke schriftelijke reden er door het waterschap gegeven is?

 16. anoniem schreef:

  Voor zover ik weet betichten ze de eigenaars van slecht huurderschap n.a.v. de gegevens die ze vd gemeente hebben gekregen.
  Als je het precies wilt weten zal een eigenaar een kopie van een intrekking moeten laten zien.

 17. Peter schreef:

  Als goede advocaten op deze reden op dit moment er weinig over kunnen zeggen?
  Het is zeker nog niet afgelopen maar wat denkt u inhoudelijk er aan te kunnen doen?
  Bent u juridisch onderlegd?
  Maar weinig mensen zijn (helaas) opgewassen tegen de overheid….


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.